Van Roadmap Sociale Innovatie naar realisatie: borging en social media disseminatie

2019 – De Roadmap Sociale Innovatie Topsector Logistiek (zie verwijzing hieronder), opgesteld in 2018, vergt een actieplan. In dit rapport wordt dit geboden in de vorm van een Kennisborgingsplan en een Social media plan.

Werkwijze

  1. Doelbepaling disseminatiestrategie
  2. Doelgroepen en kanalenanalyse
  3. Overzicht van SI-kennis, tooling, cases, video’s en logistieke (social media) platforms & kanalen
  4. Overzicht van bereikte resultaten en impact.

 

Doel

Het doel van de disseminatiestrategie is: borgen en valoriseren van relevante SI-kennis, tooling, cases uit de projecten van de Roadmap SI en dissiminatie o.a. via social media, gericht op toepassing in de praktijk.

 

Doelgroepen

De volgende doelgroepen worden benoemd: 1) Ondernemers/Werkgevers(vertegenwoordigers), 2) Werknemers(vertegenwoordigers), 3) Onderwijsinstellingen, scholieren, studenten, 4) Uitzendorganisaties, 5) Overheid. Het rapport doet voor elke doelgroep suggesties voor bijbehorende boodschappen en relevante kanalen om ze te bereiken.

 

Overzicht relevante kennis etc.

Er is een overzicht gemaakt van relevante SI-kennis (definities, doelen en valkuilen), tooling, cases, video’s en logistieke (social media) platforms. Het volledige overzicht is opgenomen in Bijlage A

Disseminatie-activiteiten

De resultaten van de disseminatie-activiteiten in de periode oktober 2018 tot april 2019 zijn opgenomen in Bijlage B.

 

Referentie

Preenen, Paul; Fietje Vaas; Jannie van Andel; Yolanda de Heus, Menno Vos. ‘Van Roadmap Sociale Innovatie naar realisatie: borging en social media disseminatie’. 2019 Topsector Logistiek, TNO, Windesheim, rapportnr. TNO-2019R10634

 

Roadmap: Sociale Innovatie aanjagen, ontwikkelen en opschalen voor een toekomstbestendige logistiek’ zie: https://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/sociale-innovatie-aanjagen-ontwikkelen-en-opschalen-voor-een-toekomstbestendige-logistiek/

 

Thema’s: Sociale innovatie, Talentontwikkeling

Sector: Logistiek

Bron: rapport