Sociale innovatie aanjagen, ontwikkelen en opschalen: voor een toekomstbestendige logistiek.

2018 – De Roadmap Sociale Innovatie Topsector Logistiek is opgesteld door Windesheim, TNO en TKI Dinalog in opdracht van de Taskforce Sociale Innovatie, onderdeel van de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek

Doelen

Deze Roadmap moet bijdragen aan:

o    het kunnen opvangen van het (groeiende) tekort aan logistieke professionals voor alle opleidingsniveaus;

o    het voorkomen van uitstroom door mensen op niveau te houden, uit te dagen en het werk aantrekkelijk en veilig te houden;

o    het slimmer werken en kunnen meebewegen met technologische en maatschappelijk veranderende eisen;

o    het beter benutten en renderen van technologische innovaties;

o    organisatie- en gedragsverandering met het oog op verduurzaming van de sector;

o    creëren van verbinding tussen bedrijven, overheid, onderwijsinstellingen en onderwijs.

 

Programmalijnen

De Roadmap kent drie programmalijnen.

1.     Sociale innovatie laten landen in de praktijk door concrete tools en gerichte oplossingen te implementeren;

2.     innovatieve en duurzame verbindingen tussen bedrijven, opleiders en kennisinstellingen door learning communities;

3.     bouwen aan kennis, (monitor)systemen en infrastructuur voor verduurzamen oplossingen en innovaties en opschaling in de toekomst.

Referentie

Preenen, Paul; Menno Vos; Jannie van Andel; Yolande de heus; Rob van der Maarel; Steven Dhondt. ‘Sociale innovatie aanjagen, ontwikkelen en opschalen: voor een toekomstbestendige logistiek.’ 2018, TKI Dinalog en Topsector Logistiek.De Roadmap is als bijlage toegevoegd.
Zie ook: https://www.logistiek.nl/sociale-innovatie/nieuws/2019/01/podcast-sociale-innovatie-laat-vernieuwing-slagen-101166587

Zie voor het actieplan Van Roadmap naar Realisatie (2019): https://wp.kennisbanksocialeinnovatie.nl/wp-content/uploads/2021/01/Eindrapport-SI-Disseminatieproject-26-04-2019-R10634.pdf

Thema: Sociale Innovatie
Sector: Transport en Logistiek
Bron: Beleidsnota