Controle houden bij invoering nieuwe technologieën

2023 – Steven Dhondt, projectleider van Beyond 4.0 werd geïnterviewd door Andrew Dunne van het EU Research & Innovation Magazine.  Het EU programma Beyond 4.0 liep van begin 2019 tot Juni 2023. Het research programma leverde nieuwe methodes op voor gemeenschappen, bedrijven en medewerkers om controle te houden bij technologische vernieuwingen.

Digitalisering

De snelle digitalisering wordt gezien als de ‘vierde industriële revolutie’ die fundamentele veranderingen inzet in de wijze waarop mensen leven en werken. De eerste industriële revolutie werd veroorzaakt door de toepassing van stoom voor industriële processen, de tweede door elektriciteit en de derde door elektronica. Bij de vierde, gaat het om automatisering, robotica, en artificial intelligence (AI), kortweg ‘digitalisering’.

Voorbeelden

In het interview geeft Dhondt vier voorbeelden van acties binnen en buiten bedrijven waar proactieve en praktische stappen zijn gezet om betrokkenen sterker te maken.

Het Nederlandse bedrijf Metaglas biedt medewerkers meer openheid over het beleid en geeft ze meer zeggenschap over de ontwikkelingsrichting van het bedrijf en over productontwikkeling dan enkele jaren geleden en meer dan vergelijkbare bedrijven. (Zie elders in deze kennisbank, met link hieronder.)

Het tweede voorbeeld betreft de ontwikkeling – door Nokia in samenwerking met universiteiten en de Finse lokale overheid – van een succesvol ‘entrepreneurial ecosystem’ in de plaats Oulu. In Oulu was een belangrijke vestiging van Nokia waar in 2010 vele ingenieurs ontslagen dreigden te worden, toen Nokia een slag op markt voor mobile telefoons verloor. Een grote brain drain uit Oulu werd voorkomen.

Het derde voorbeeld was een actie binnen een tweejarig experiment met een ‘algemeen basisinkomen’ in een regio in Finland. Beyond 4.0- onderzoekers meenden dat een onvoorwaardelijke inkomensgarantie het principe van solidariteit in de maatschappij onderuit zou kunnen halen. Zij  experimenteerden met een ‘participation income’,  de koppeling van het basis-inkomen aan een activiteit die voor de maatschappij van nut wordt geacht. Nog niet alle conclusies zijn getrokken, maar het ‘participation income’ staat wel op de agenda van het Finse parlement om te bediscussiëren.

In het vierde project stond de vraag centraal hoe digitale technologie werkzoekenden zou kunnen helpen bij het zoeken van werk. Zij hebben geïndividualiseerde hulp of ondersteuning en training nodig. Daarvoor werd het HECAT systeem ontwikkeld dat mensen kan helpen om uit te zoeken waar banen beschikbaar zijn en hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden om ze te verwerven.

De resultaten van Beyond 4.0 hebben Dhondt gebracht tot de volgende overtuiging: ’we moeten nieuwe vormen van bedrijfsbeleid en van maatschappelijke ondersteuning ontwikkelen. En we moeten nieuwe technologie niet zien als een bedreiging, maar juist gebruiken om de toekomst vorm te geven en nieuwe banen te creëren.

Referentie

Andrew Dunne: Easing job jitters in the digital revolution. As new technologies reshape workplaces, EU research has come up with new ways to help companies and workers stay in control. In: Horizon, the EU Research & Innovation Magazine, 19 Sept. 2023

Het hele interview is te downloaden via deze link: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/easing-job-jitters-digital-revolution

en een gerelateerd You tube filmpje: https://youtu.be/O7T7D96tw0Q

De casebeschrijving van Metaglas is te vinden via: Sociale innovatie bij Metaglas (kennisbanksocialeinnovatie.nl)