Buurtzorg

2022 – Buurtzorg Nederland is een non-profit thuiszorg organisatie. Buurtzorg is in 2006 opgericht door Jos de Blok, Gonnie Kronenberg en Ard Leferink en kent een uniek organisatiemodel. Dit is een nieuwe publicatie over de ‘best case’ door de Havard Business School. In deze kennisbank vindt u diverse oudere items over deze ‘best case’; de eerste van 2008 (zie hieronder bij referentie).

 

Buurtzorg ’s organisatiemodel

De organisatie bestaat uit vele zelfsturende teams (meer dan 10.000 verpleegkundigen in 900 teams in 2022), een hoofdkantoor met 50 mensen en het BuurtzorgWeb voor de communicatie en het elkaar helpen en van elkaar leren, bijvoorbeeld over wat goed werkt in de praktijk.

De lokale teams bestaan uit niet meer dan 12 verpleegkundigen, met een minimale centrale ondersteuning en een platte organisatiestructuur. Er is geen middel-management; er is alleen een groep coaches die de verpleegkundigen om ondersteuning en advies kunnen vragen als zij vinden dat ze dat nodig hebben.

 

Resultaten

De klanttevredenheid bij Buurtzorg was 30% hoger dan de gemiddelde score bij vergelijkbare organisaties. Het ziekteverzuim, de overhead, vereiste aantal uren per client en verloop waren een-derde tot twee-derde lager.

 

Leren in de organisatie?

Een steeds nijpender te kort aan verpleegkundigen maakt het vraagstuk van hoe te leren van de praktijk, vooral om de efficiëntie te verhogen, urgent. Is dat mogelijk terwijl de organisatie zo plat blijft al zij nu is? Kan dat, terwijl elke oplossing die aanvoelt als een controle niet past bij de huidige informele cultuur? Immers de filosofie van de organisatie is eenvoudigweg ‘niet mee bemoeien’.

Er wordt geëxperimenteerd met ‘datamining’: een bewerking van de gegevens die verpleegkundigen over verzorging en verpleging van cliënten en resultaten in het Omaha-systeem invoeren en een terugkoppeling van die data.

 

Referentie

Bernstein, E.; Sandino, T,; Minnaar, J.; Lobb, A.: ‘Buurtzorg’, (2022), Harvard Business School. October 2022. N2-122-101.

En zie deze kennisbank:

Buurtzorg Nederland: een frisse kijk op thuiszorg (kennisbanksocialeinnovatie.nl)

Multidimensionaal organiseren: is dat slim? (kennisbanksocialeinnovatie.nl)