Buurtzorg Nederland: een frisse kijk op thuiszorg

Om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen hebben (oudere) mensen ondersteuning en begeleiding nodig. Volgens Buurtzorg Nederland kon dit beter en met minder zorguren. Deze nieuwe, snelgroeiende landelijke netwerkorganisatie die thuiszorg levert bestaat inmiddels uit zo’n 90 zelfsturende teams van 10 tot 15 verpleegkundigen en ziekenverzorgenden.

Waarom is dit sociale innovatie?

Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Betere, duurzame en meer effectieve oplossingen voor de cliënt staan hierbij voorop. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome buurtzorgteams in te laten vullen wordt het oplossende vermogen en de professionaliteit van de medewerkers ten volle benut. Deze teams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Met behulp van moderne ICT-toepassingen worden administratieve kosten tot een minimum beperkt. Kortom, betere zorg tegen lagere kosten.

Het project is tevens een herwaardering voor het vak van wijkverpleegkundige en wijkziekenverzorgende. Er is een grote mate van autonomie zodat de verpleegkundige en verzorgende kunnen zorgen op een manier die bij hen past en talenten beter worden benut.

Aanpak

Buurtzorg Nederland werkt met autonome teams van maximaal 12 wijkverpleegkundigen. Naast traditionele thuiszorg verzorgen zij ook ondersteunende werkzaamheden in de huisartsenpraktijk. De centrale rol ligt bij de wijkverpleegkundige, zij is gemakkelijk bereikbaar voor zowel de cliënt als de huisarts.

De buurtzorgteams leveren thuiszorg aan zelfstandig wonende cliënten in een bepaalde wijk of buurt, in samenwerking met de huisartsen, het ziekenhuis en het sociale netwerk van de buurt. Ze regelen zelf een kantoor, nascholing, de planning en diensten, en zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg voor hun cliënten en kunnen bepalen wat deze nodig hebben. De teams worden ondersteund door een landelijk kantoor in Almelo en regionale coaches. De zorg rond een cliënt wordt door zo min mogelijk verschillende medewerkers gegeven.

Resultaten

De eerste reacties van cliënten, mantelzorgers, huisartsen en medewerkers zijn enthousiast. Buurtzorgcliënten vinden het personeel professioneel en telefonisch goed bereikbaar. De kwaliteit van zorg is hoog. Buurtzorg krijgt van de cliënten het hoogste rapportcijfer van alle thuiszorginstellingen.


Advies

Dit project is in heel Nederland inzetbaar. Elke organisatie, hoe groot ook, kan op een kleinschalige en wijkgerichte manier zorg aan bieden.

Lees meer over Buurtzorg Nederland in het artikel Thuiszorg op maat, zonder stroperige bureaucratie uit Volkskrant Banen (2008). Zie hiervoor de bijlagen.

Website: https://www.buurtzorgnederland.com
Website: https://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/82/Buurtzorg/
Website: www.nivel.nl