Zuivelsector maakt werk van draagvlak voor sociale innovatie

In de zuivelsector is het er de laatste decennia heftig aan toe gegaan. Reorganisaties, fusies en fabriekssluitingen hebben hun tol geëist. Het personeelsbestand is vergrijsd, de cultuur behoudend. Onder leiding van zuivelgiganten Friesland Foods en Campina maakt de sector nu werk van sociale vernieuwingen. En dat betekent vooral: werken aan draagvlak. Werkgevers en werknemers moeten elkaars visie, motieven en belangen leren kennen.

Zie voor het artikel Zuivelsector maakt werk van draagvlak voor sociale innovatie (2007) van C. Lambregtse uit WerkGeven 8/2007 de bijlagen.