Zorgorganisatie Vivium draait alle schroeven los

2015 – Vivium is een zorgorganisatie waar bijna 4000 medewerkers en vrijwilligers thuiszorg en zorg in verzorgings- en verpleeghuizen leveren.

Op de website www.nieuworganiseren.nu staat een artikel over deze instelling: ‘Vivium draait alle schroeven los.’ (aug. 2015) dat hieronder is samengevat.

De sociale innovatie

Delen van de instelling werken al zo’n drie jaar in zelfsturende teams en het is de bedoeling dat er in de hele organisatie zo gewerkt gaat worden. Tevens worden alle processen en ICT systemen vernieuwd en zo ontstaat het gevoel dat alles op losse schroeven staat.

Het algemene doel is de organisatie flexibel te maken zodat zij snel en adequaat kan reageren op alle veranderingen die nog op de instelling af zullen komen. Eén van de subdoelen is de bureaucratie te verminderen. 

Aanleiding

De sector verandert heel snel. Steeds meer wordt het financieringsmodel: inkoop van zorg door de cliënt zelf. Deze cliënt wordt kritischer. Daaraan moet de organisatie zich kunnen aanpassen. 

Aanpak

De medewerkers zijn in het veranderingsproces betrokken in World Café’s. Samen hebben ze de strategie om te kantelen bepaald en vastgesteld dat het gaat om drie kernwaarden, 3 v’s: vakmanschap, vertrouwen, verbinding. 

Resultaten

In de organisatieonderdelen waar al in zelfsturende teams wordt gewerkt is het aantal managers drastisch verminderd: op 6 zorgcentra en 18 thuiszorgteams (12-15 mw’s) staan 1 directeur en 1 locatiemanager. De bureaucratie is ook teruggebracht: het aantal documenten is van 2400 tot 200 gereduceerd.  

Lessons learned

Sommige teams vinden het eerst niet leuk om zelfsturend te worden. Maar de meeste groeien er wel naar toe. Het stelt de mensen gerust als ze horen dat ze niet allemaal alles hoeven te kunnen en uit kunnen gaan van hun kracht. 

Referentie

‘Vivium draait alle schroeven los’ augustus 2015. Zie:

https://www.nieuworganiseren.nu/cases/vivium-draait-alle-schroeven-los/