Zo kan het ook! Fraaie leer- en loopbaanpraktijken bij gemeenten

2014 – Dit e-book is gemaakt in opdracht van het A+O fonds Gemeenten door Aukje Nauta en Christel van de Ven van Factor vijf. Het vertelt over medewerkers van gemeenten die veranderingen in hun omgeving en/of persoonlijke leven wisten te gebruiken om een stap vooruit te zetten. Het boek gaat ook over organisaties die de veranderde doelstellingen van hun gemeente weten te vervlechten met de persoonlijke ambities voor ontwikkeling van de medewerkers. De verhalen van personen en organisaties wisselen elkaar af en worden telkens afgesloten door een reflectie van de auteurs.

Het zijn verhalen over ‘jobcrafting’ en ‘on the job learning’ én van organisatieontwikkeling. Een belangrijke factor voor succes blijkt de verbinding van de ontwikkeling van mensen aan de ontwikkeling van primaire werkprocessen, die weer voortvloeien uit een nieuwe strategie van gemeenten: van producent van diensten naar co-producent/facilitator. En dit maakt dat het ook over sociale innovatie gaat.

Referentie

Nauta, A. & Ven, van de Y. (2014) Zo kan het ook. Fraaie leer- en loopbaanpraktijken bij gemeenten. A+O fonds Gemeenten. Te downloaden via: https://data.axmag.com/data/VIP/201311/U27993/F248520/FLASH/index.html

Thema’s: duurzame inzetbaarheid, talent ontplooiing.

Sector: Publiek (Gemeenten)

Bron: e-book