Zicht op intrapreneurship: ondernemende medewerkers als kracht

2010 – Intrapreneur, een last of een zegen? Het NCSI verkende in samenwerking met Randstad, Hogeschool INHolland en Fontys Hogescholen de kenmerken van ondernemende medewerkers, oftewel intrapreneurs. In de brochure ´Zicht op intrapreneurship: ondernemende medewerkers als kracht en uitdaging´ worden spanningsvelden binnen organisaties met intrapreneurs geschetst.

Achtergrond
Dit is een publicatie van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie met medewerking van: Randstad, Fontys Hogescholen en Hogeschool INHolland.

Verwijzing
De volledige publicatie Zicht op intrapreneurship (2010), geschreven door Margreet Xavier (NCSI), Harrie Manders (Fontys Hogescholen), Ad van Geesbergen (INHolland), Corina Minnaar (Randstad) en Chris Stapper (NCSI), is opgenomen als bijlage.

Keyword: Intrapreneurship