Zelfroosteren past in vele trends

2009 – Individualisering leidt tot meer maatwerk in de arbeidsrelatie. Werknemers zijn mondiger en verwachten wederkerigheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de balans tussen werk- en privé-verplichtingen. Tegelijkertijd is het in het belang van werkgevers dat hun vaste medewerkers meer uren maken als er veel werk is en vice versa. Zie hier de legitimatie van één van de meest recente vormen van sociale innovatie: zelfroosteren.

In essentie gaat het bij zelfroosteren om de zeggenschap van (individuele) medewerkers over hun eigen werktijden. Het credo is zelf je eigen werktijden bepalen binnen de bandbreedte van uren die de werkgever vaststelt op grond van het werkaanbod. Zelfroosteren moet resulteren in een win-win situatie voor beide: de werkgever zet voldoende, maar niet teveel personeel in dat over de juiste kennis en competenties beschikt. De medewerker heeft meer autonomie over zijn of haar arbeidstijden en bereikt zo een betere balans tussen werk- en privé verplichtingen. Maar welke mogelijkheden zijn er op het gebied van individueel roosteren?

Het artikel Zelfroosteren past in vele trends (2009) van J. de Leede en E. van Dalen uit Gids voor Personeelsmanagement 4/2009 is te vinden in de bijlagen.

Keywords: individueel roosteren