Zelf bouwen aan je loopbaan

2005 – “We hebben niet meer een baan voor het leven, maar zijn wel duurzaam inzetbaar.” Dit boekje gaat over arbeidsmobiliteit in de bouwsector. Een staaltje van eigentijds personeelsbeleid dat inspirerend kan zijn voor andere sectoren. Het is heel goed mogelijk dat de hier geschetste benadering dicht bij een oplossing komt voor twijfels over nut en rendement van losse scholingsactiviteiten. In deze brochure gaat het namelijk over scholing ingebed in een verandering van werk en/of loopbaan.

Keywords: Duurzame inzetbaarheid