Zelf bepalen wanneer je werkt

Jaren geleden zag professor Andris Kreicbergs in zijn orthopedische kliniek in Zweden steeds meer personeelsleden vertrekken. Op de vraag waarom, was het antwoord: ‘Wij kunnen ons privéleven niet meer combineren met de werktijden.’ Daarop zette Kreicbergs een bord neer, waarop hij het personeel op diensten liet intekenen. Toen dat te ingewikkeld werd, liet hij een vriend een computerprogramma maken. Zo ontstond Time Care, het bedrijf dat met behulp van software complete zelfroosteroplossingen op maat biedt.

Inmiddels werkt 45 procent van de Zweedse ziekenhuizen en verzorgingshuizen met Time Care. In andere sectoren begint het concept ook door te dringen, aldus Venema, bijvoorbeeld in de luchtvaart, de industrie en detailhandel. In Nederland zijn bedrijven mondjesmaat bezig met zelfroosteren. Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) en adviesgroep Dehora schatten dat circa veertig bedrijven vormen van zelfroosteren toepassen. Werkgevers zijn volgens hen vaak nog huiverig, omdat ze denken controle van het werk uit handen te moeten geven.

Zie voor het volledige artikel Zelf bepalen wanneer je werkt (2008) van M. Megens uit Algemeen Dagblad, 7 augustus 2008 de bijlagen.