YoungCapital

2019 – YoungCapital is een uitzendbureau gespecialiseerd in banen voor studenten, starters en young professionals. Naast uitzenden en payrolling richt het bedrijf zich op werving en selectie, detacheren en opleiden. Er werken thans ruim 1300 mensen bij YoungCapital.

Sociale innovatie
Er zijn dertig vestigingen van YC in Nederland. Elke vestiging heeft een vestigingsmanager. De vestigingen zijn opgedeeld in cellen (teams) van ca. 10 personen; dat zijn recruiters waaronder een meewerkend voorman. Deze ‘teamlead’ ondersteunt de vestigingsmanager en coacht de recruiters; daarnaast bewaakt hij of zij de specifieke bedrijfscultuur. Daarin staat aandacht, begeleiding en coaching van de medewerkers centraal; ‘medewerkerswaarde boven aandeelhouderswaarde’. Vanwege de intensieve begeleiding van jonge medewerkers, is ca. 15% van het personeel manager (inclusief teamleads). Het is een vorm van ‘dienend leiderschap’.
De gecentraliseerde IT- en finance-afdelingen zijn zelfsturend. In de operatie werken veel jonge mensen die hebben behoefte aan aanwijzingen over de koers en de visie van het team. Niettemin hebben de teams veel autonomie en verantwoordelijkheid. Medewerkers kunnen nu bijvoorbeeld hun eigen werkplek kiezen maar de meeste geven er de voorkeur aan op kantoor te werken. Er is ruimte om ideeën uit te proberen. Ondersteuning door informatietechnologie en – bijvoorbeeld – een lerend algoritme geven al snel veel zelfstandigheid aan de recruiter.
Men probeert de formele hiërarchie niet het gedrag en de omgangsvormen te laten beïnvloeden.
YC heeft samenwerking met de NOVI Hogeschool in Utrecht gezocht teneinde de bestaande hbo-opleiding tot IT professional aan te passen aan de behoeften die YC in de markt constateerde. Studenten van deze opleiding doen vier dagen werkervaring op en volgen één dag in de week colleges. Ze ontvangen een salaris, hebben na beëindiging van de opleiding een startgarantie en bouwen geen studieschuld op. Alle kosten zijn voor YC.
Het bedrijf verzorgt ook traineeships en opleidingen voor sales, IT of techniek.

Aanpak
Bij YC geloven ze in een ‘groei mindset’, ze geloven dat het mogelijk is om je voortdurend te ontwikkelen. Daarom wordt voornamelijk gelet op persoonlijkheid en motivatie. Mensen met een drive om nieuwe dingen te leren, intrinsieke motivatie, empathisch vermogen, samenwerkingsvaardigheden, durf en ondernemerschap passen in de bedrijfscultuur. In de teams moeten jonge mensen zich veilig voelen zodat ze zich open en kwetsbaar durven op te stellen; daardoor gaan ze zich ontwikkelen en zelfverzekerder voelen.
Het HR-beleid is hiermee in lijn en is gestoeld op drie pilaren: happy, healthy en connected.
Om nieuwe ideeën uit te lokken is onlangs een New York challenge gehouden. Dat is een competitie waarin nieuwe ideeën worden aangeleverd door de medewerkers. De tien beste ideeën worden uitgeprobeerd. De uiteindelijke vijf winnaars worden beloond met een weekend New York.

 

Resultaat
Er is al jarenlang sprake van een sterke organische groei van het bedrijf.

Lessons learned
Een organisatie kan nieuwe generaties medewerkers aan zich binden met een platte structuur en waarden die lef, plezier en dromen benadrukken.
Digitale tools zijn een goed hulpmiddel bij het verankeren van voldoende begeleiding en coaching binnen de organisatie.
Een primaire focus op medewerkerswaarde leidt uiteindelijk tot een betere klant- en aandeelhouderswaarde.
Dienend leiderschap, waarbij medewerkers ook het topmanagement durven aan te spreken, draagt bij aan innovatie.

 Referentie
‘YoungCapital’, In: ‘Slimmer werken, anders organiseren. Wat bedrijven in de Rotterdamse haven kunnen leren van sociale innovatie elders’; Rick Hollen & Niels van der Weerdt. Onderzoekscoördinator: Henk Volberda. Een uitgave van het Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie (RISI).

De casebeschrijving van YoungCapital treft u aan in bijgaand deelrapport in de bijlage.
Over het hele RISI rapport bestaat ook een item in deze kennisbank: https://www.kennisbanksocialeinnovatie.nlhttps://wp.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/slimmer-werken-anders-organiseren/

  

Thema’s: Dynamisch managen & leiderschap, Talentontwikkeling
Sector: Zakelijke dienstverlening
Bron: Case