Young Professionals en Talentontwikkeling bij Fontys Hogeschool, Eindhoven

Fontys Hogescholen verzorgt hbo-bachelor opleidingen, masters, associate degrees, cursussen en post-hbo-opleidingen. De hbo-bachelor opleidingen zijn in te delen in de sectoren Bedrijfsmanagement en Logistiek; Economie – Marketing – Rechten; Engineering; Gezondheidszorg; ICT; Kunsten; Media- Communicatie; Mens en Maatschappij; Lerarenopleidingen; Natuurwetenschappen en Sport. Er werken zo’n 4000 medewerkers.

Young Professionals en Talentontwikkeling
Op initiatief van enkele jonge medewerkers is een netwerk opgericht voor jonge Fontys medewerkers tot en met 35 jaar. Jonge medewerkers werken als early adapter en katalysator voor de andere medewerkers. Het netwerk bestaat sinds 2008 en heeft ruim 450 leden verspreid over de diverse locaties, instituten en diensten. Doelstellingen van Fontys Young Professionals zijn netwerken binnen en buiten Fontys Hogescholen, professionalisering van medewerkers, betere profilering van medewerkers en onderwijsinstelling en het stimuleren van creativiteit, innovatie en een ondernemende houding.

Aanpak
Er is gewerkt aan een advies aan Fontys over hoe er slimmer en ondernemender gewerkt kan worden waarbij de link tussen de Young Professionals en de andere Fontys-medewerkers gelegd kan worden. Centraal in dit advies staat het benutten van ieders netwerk en praktijkervaringen zodat ‘jong en oud’ elkaars ervaringen, kennis en talenten beter kunnen gaan benutten.

Het bestuur faciliteert de denktanks talentontwikkeling en ondernemend onderwijs. Het netwerk organiseert workshops, lezingen en themadagen. Daarnaast werken zij samen met externen als Young Dogs Eindhoven (gemeente Eindhoven) en Young PWC.

Fontys geeft medewerkers de gelegenheid om onder werktijd te participeren in de denktanks en deel te nemen aan workshops rondom creativiteit, ondernemerschap en netwerken met, door en voor de eigen medewerkers die Young Professionals organiseert. De workshops (bijna maandelijks) zijn praktisch van aard (tools, tips en ervaringen uitwisselen) en hebben als doel talentontwikkeling te bevorderen en ondernemendheid en innovativiteit in het werk van docenten te stimuleren.

Resultaten
De bijeenkomsten worden goed bezocht. De komende tijd wil Fontys Young Professionals het draagvlak binnen de organisatie verder vergroten en de samenwerking met andere Young Professional Organisaties buiten Fontys Hogescholen uitbreiden. Gezien het stijgend aantal leden van Young Professionals, de goedbezochte workshops en netwerkborrels, het feit dat Fontys als werkgever dit initiatief faciliteert en dat ook de link met ‘jong leert oud’ en ‘oud leert jong’ wordt gelegd, leidt tot slimmer werken, betere benutting van talenten, meer innoverend vermogen, beter praktijkonderwijs en borging van kennis en ervaring.

Randvoorwaarden
Zichtbaarheid en bekendheid geven aan de activiteiten en resultaten van Fontys Young Professionals is een belangrijke randvoorwaarde voor succes. Ook is het van belang dat  Fontys Young Professionals zich openstelt voor alle Fontys-medewerkers en dat  Fontys als werkgever deze spin-off faciliteert.

Meer informatie
www.fontys.nl en zie: www.socialeinnovatiebrabant.nl

Thema: Talentontwikkeling

Sector: Publiek, Onderwijs

Bron: Case