Worlds of work

2008 – In de informatie-intensieve economie is concurrerend voordeel afhankelijk van de mate waarin kenniswerkers zich identificeren met de visie en de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken houdt in:

  • het maken van bewuste keuzes om fysiek bij elkaar te komen om te werken of virtueel met elkaar samen te werken;
  • ondersteuning aan kenniswerkers om ‘any time, any place’ over informatie te kunnen beschikken;
  • de indeling van fysieke werkplekken en de IT-infrastructuur die het mogelijk maken de mobiliteit van mensen en processen te versnellen;
  • een cultuur en managementstijl die Het Nieuwe Werken omarmt die geïntegreerd is in het HRM-beleid.

In aanvulling op medewerkerstevredenheid, productiviteit, en innovatie kan Het Nieuwe Werken ook bijdragen aan de oplossing van sociale problemen zoals mobiliteit en duurzaamheid. Organisaties bevinden zich in verschillende stadia van de uitvoering van Het Nieuwe Werken. Zowel voorafgaand aan de uitvoering als na de implementatie van HNW, is het noodzakelijk om de voortgang te bewaken en een inventarisatie te maken van de mogelijkheden voor verdere verbetering.

Onderzoek 2007
In 2007 heeft een team van onderzoekers van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, een studie uitgevoerd in opdracht van Microsoft Nederland over hoe Het Nieuwe Werken is geïmplementeerd binnen Microsoft Nederland. In het geval van Microsoft viel de overgang samen met een verhuizing naar een nieuw gebouw op Schiphol begin 2008. Twee cliënten van Microsoft (Rabobank en De Unie) hebben zich gezamenlijk als partners bij dit project aangesloten. Het aantal partners zal worden uitgebreid in 2008.

Keyword: Het Nieuwe Werken