Workplace Innovation for Better Jobs and Performance

2012 – In dit hoofdstuk in het boek Prethinking Work: Insights on the Future of Work (Jeschke e.a. editors) is een hoofdstuk geweid aan het belang van ‘workplace innovation’ voor sociale innovatie op het organisatieniveau en voor nieuwe opvattingen over hoe innovaties worden bevorderd (open innovatie). ‘Workplace innovation’ wordt gedefinieerd als de integrale implementatie van nieuwe interventies op het gebied van arbeidsorganisatie, HRM en ondersteunende technologieën. Workplace innovation bevordert zelfsturing en biedt ruimte om de functie en de arbeidsrelatie individueel vorm te geven.

De auteurs pleiten voor nationale en Europese programma’s ter bevordering van workplace innovatie met het oog op verhoging arbeidsproductiviteit, ontwikkeling van competenties, leren en innovatie.

Verwijzing: Howaldt, J., Kopp, R. & Pot, F. (2012) Workplace Innovation for Better Jobs and Performance. The Most Important Developments in Modern Working Environments. In: Jeschke, S., Hees, F., Richert, A. and Trantow, S. (eds.) 71 – 72.

Thema’s: sociale innovatie, Internationaal, Zelfsturing

Bron: boek

2012 – The capability to generate sustainable innovations under conditions of knowledge intensity is an eminent societal challenge, demanding more attention on the organizational level for a) social innovations and b) new perceptions of how to generate innovations. This requires the creation of modern work environments based on c) workplace innovation enabling more self-organization and allowing more freedom for individual formatting of job handling.

Workplace innovation is defined as the implementation of new and combined interventions in the field of work organization, human resource management and supportive technologies.

To foster the opportunities and to minimize the risks of work life, the implementation of workplace innovation and advanced research should be stimulated by national and European programs.