Workplace Innovation as a Process: Examples from Europe

2021 – Aan het Palgrave handbook of workplace innovation (zie elders in deze Kennisbank) dragen drie auteurs (zie bij Referentie hieronder) een hoofdstuk bij dat is gebaseerd op een studie van Europese voorbeelden.

Het herontwerpen van organisaties en werkprocessen op participatieve wijze ( dat is Workplace Innovation verg. Sociale Innovatie) kan leiden tot betere prestatie van de organisatie en tot betere functies en werk.

Ondanks veel bewijs voor deze positieve resultaten uit onderzoek, hebben veel beleidsmakers en bedrijven niet de kennis om sociaal innovatieve praktijken in te voeren. Het is goed om naar praktijkvoorbeelden te kijken; zo ontwikkel je begrip voor hoe sociale innovatie in essentie werkt.

Dit hoofdstuk presenteert de Eurofound studie van Europese bedrijven die sociale innovatie hebben toegepast, laat zien waarom zij sociale innovatie hebben toegepast en beschrijft de hoofdkenmerken van het implementatie-proces. In de studie werd de implementatie van sociale innovatie in 51 bedrijven in Europa onderzocht.

In dit hoofdstuk wordt eerst het concept van sociale innovatie (i.c. WPI) beschreven. Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd inclusief drie cases. Het hoofdstuk wordt afgesloten met praktische implicaties en een discussie. Dit kan beleidsmakers, (toegepast) onderzoek en bedrijven helpen om sociale innovatie beter te begrijpen respectievelijk in te voeren in de praktijk.

Referentie

Peter.R.A. Oeij, Paul T.Y. Preenen and Steven Dhondt: ‘Workplace Innovation as a Process: Examples from Europe’. In: A. McMurray, N. Muenjohn and C. Weerakoon (Eds.) The Palgrave handbook of workplace innovation (pp.199 – 221) 2021, Cham (Switzerland): Palgrave MacMillan.

 

Thema: Sociale Innovatie

Sector: alle

Source: Artikel, Cases