Linking workplace innovation and regional development: Towards new roles for the university sector

Sociale innovatie en regionale ontwikkeling: naar nieuwe rollen voor universiteiten

2004 –  Met deze bijdrage in het boek van Fricke et al. (zie referentie) willen de auteurs bijdragen aan de discussie over hoe universiteiten een actievere rol kunnen spelen bij innovatie op de werkplek, een cruciaal element voor zowel de economische structuur als werkgelegenheid in hun gastregio’s.

De schrijvers huldigen het standpunt dat kennis en expertise over regionale ontwikkeling het product is van interactie tussen diverse bronnen van expertise.

Dit perspectief op het creëren en verspreiden van kennis roept verstrekkende vragen op over de aard van de processen en structuren die effectieve interacties tussen verschillende bronnen van expertise kunnen bevorderen. De auteurs richten zich derhalve op waarom, waar en hoe dergelijk leren plaatsvindt en wat voor soort kennis uit deze interacties kan voortkomen. Na de inleiding pleiten zij, in sectie 2 (‘waarom?’) ervoor dat de kennisbasis centraal staat bij regionaal beleid. In paragraaf 3 (‘waar?’) stellen ze dat de echte locus voor regionale innovatie op de werkplek ligt en wijzen op de noodzaak van betere toegang tot benaderingen van verandering die op feiten zijn gebaseerd. Maar in sectie 4 (‘hoe’?) stellen de auteurs dat innovatie op de werkplek niet in een vacuüm plaatsvindt en dat de regionale context zowel stimulansen als middelen biedt voor verandering. Ten slotte schetsen zij, in paragraaf 5, een kader waarbinnen universiteiten de relaties met gastregio’s kunnen herdefiniëren.

Referentie

Lantz, A. and Totterdill, P. (2004) Linking workplace innovation and regional development: Towards ne roles for the university sector. In: Fricke, W. and Totterdill, P. (Eds.) Action research in workplace innovation and regional development, (pp. 183 – 205). Amsterdam: John Benjamins.

 

Thema: Externe samenwerking, Innovatie en innovatievermogen

Sector: n.v.t

Bron: artikel/boekhoofdstuk