Workplace Development Programmes as Institutional Entrepreneurs; Why They Produce Change and Why They Do Not

2016 – Deze dissertatie is een evaluatie van de Finse programma’s voor ‘workplace development’ of sociale innovatie zoals we in Nederland zouden zeggen.

Finse programma’s
Finland heeft een traditie van tientallen jaren van programma’s voor ‘workplace development’ of ‘workplace innovation’. Deze grotendeels door de overheid gefinancierde programma’s worden gecoördineerd door TEKES, het Finse ‘Funding Agency for Innovation’.
Die coördinatie is sinds 1996 in handen van de Chief Advisor van TEKES, dr. Tuomo Alasoini. In de loop van de jaren schreef hij veel artikelen over de programma’s. Van die artikelen zijn er 6 samengebracht in zijn tweede dissertatie en daaraan is toegevoegd een wetenschappelijke evaluatie en reflectie van 145 pagina’s.  Dat proefschrift verdedigde hij op 11 maart 2016 met succes aan de universiteit van Aalto.
Het meest recente Finse programma is Liideri – Business, Productivity and Joy at Work Programme 2012–2018 en Alasoini is daarvan de directeur.
Zie: https://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/liideri/

Resultaten
Het onderzoek laat zien dat dit soort nationale programma’s resultaat oplevert, dat er een leerpoces op gang komt in de betrokken clusters van organisaties, wat onder bepaalde condities, bijvoorbeeld werknemersbetrokkenheid,  leidt tot betere prestaties van de organisaties en een betere kwaliteit van de arbeid. De doorwerking buiten die clusters blijkt beperkt.
Alasoini vergelijkt de Finse programma’s vervolgens met initiatieven elders in Europa en in Azië.
Tenslotte trekt hij beleidsmatige conclusies voor het optimaliseren van programma’s voor ‘workplace development’.
 
Referentie
Tuomo Alasoini (2016). Workplace Development Programmes as Institutional Entrepreneurs. Why They Produce Change and Why They Do Not. Aalto University publication series, doctoral dissertations 12/2016.
Steekwoorden: workplace development, workplace innovation, national programmes.