Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

2017 – De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën hebben een revolutie teweeg gebracht in werken en leven in de 21e eeuw. Het permanent online zijn maakt het mogelijk werkzaamheden uit te voeren op elk moment en vanaf vrijwel elke locatie.
Dit gezamenlijk verslag van de ILO en Eurofound brengt de resultaten samen van nationale studies uit 15 landen, plus de Europese Working Conditions Survey, om de effecten van telewerken en mobiel werken (Het Nieuwe Werken, HNW) te overzien. Het rapport toont aan dat dit nieuwe werken groeit in de meeste landen. Positieve effecten van HNW zijn meestal een verkorting van de reistijd, grotere autonomie in werktijden, een betere algemene work-life balance, en een hogere productiviteit. Aan de andere kant zijn er nadelen: onder meer de neiging om langere werkdagen te maken, om werk en persoonlijk leven te vermengen en het kan leiden tot intensivering van het werk, gepaard gaand met een hoge mate van stress en met negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. De dubbelzinnige en zelfs tegenstrijdige effecten van HNW op de arbeidsomstandigheden gunnen een blik op de uitdagingen van de toekomst van werk.
Op basis van de bevindingen wordt een reeks van beleidssuggesties gedaan ter verbetering van HNW.

Referentie
Messenger, Jon; Vargas Llave, Oscar; Gschwind, Lutz; Boehmer, Simon; Vermeylen, Greet; Wilkens, Mathijn. ‘Working anytime, anywhere: The effects on the world of work’ Rapport: EF1658EN, 15 februari 2017, ISBN: 978-92-897-1569-0.

Het rapport kan worden gedownload via: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/working-anytime-anywhere-the-effects-on-the-world-of-work?utm_campaign=ICT/M+workers&utm_medium=bitly&utm_source=CRM