Workforce Innovation to Foster Positive Learning environments in Canada

Workforce Innovation to Foster Positive Learning Environments in Canada. Getting Skills Right. 

2020-  In dit  rapport doet de OESO verslag van een onderzoek met als vraag of en hoe twee nieuwe scholingsprogramma’s – Future Skills en de provinciale centra gericht op innovatie van de beroepsbevolking – de toekomst bestendigheid van het Canadese systeem voor volwassen-educatie verbeteren.

In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de Canadese arbeidsmarkt als context en een beoordeling van hoe het systeem voor volwasseneducatie presteert in een internationale vergelijking.

Hoofdstuk 2 bevat het resultaat van een beoordeling van de invloed van de twee nieuwe programma’s op de toekomstbestendigheid van het Canadese systeem voor volwasseneducatie op vijf dimensies: dekking en inclusiviteit; aansluiting van de training op de vraag op de arbeidsmarkt; impact op de resultaten van de arbeidsmarkt; financiën; bestuur en coördinatie.

In Hoofdstuk 3 worden internationale ervaringen met het bevorderen van zeer goed presterende praktijkvoorbeelden besproken en aanbevelingen gedaan over hoe Canada dergelijke goede praktijken kan stimuleren.

 

Referentie
OECD (2020), workforce Innovation to Foster Positive Learning Environments in Canada. Getting Skills Right. OECD Publishing, Paris, https//doi.org/10.1787/a92cf94d-en.

 

Thema’s: Innovatie & Innovatiecompetenties, Talentontwikkeling
Sector: n.v.t.
Bron: Onderzoeksrapport