Woorden wekken, voorbeelden strekken

2008 – Een dozijn lessen organisatieverandering in woord en beeld

Tussen juni en september 2006 startten 12 projecten, onder de vleugels van het Europees Sociaal Fonds, met als doel de werkbaarheid te verhogen via ingrepen in de arbeidsorganisatie. Hun verhalen zijn gebundeld in dit boek, dat zowel een inspiratie- als leerboek wil zijn. De gebundelde ervaringen van de pilootprojecten zullen ondernemers, leidinggevenden en werknemers inspireren om samen werk te maken van sociale innovatie. Aan de projectpromotoren is tevens gevraagd de hindernissen, lessen, tips & tricks, do’s en dont’s neer te schrijven.

Het boek bevat de innovatieprojecten van ArcelorMittal Gent, Bosch Tienen en EADS rond competentiemanagement. Deloitte en Tandtechnisch Labo Camerlynk initieerden en Philips Turnhout evalueerde zelfsturing. Ook BnS Engineering maakte de kanteling. Binnen de sociale economie sleutelden De Oesterbank, de Kringwinkel Midden West-Vlaanderen en de Beschutte werkplaats Klein-Brabant aan hun arbeidsdeling. Deceuninck ontwikkelde een gezondheidsbeleid en Roularta integreerde verschillende deelredactie tot een integrated newsroom.

Dit boek is deel 2 uit de Synergie-‘trilogie’. Het eerste boek Anders organiseren & beter werken bevat de theorie en praktijk van sociale innovatie en verandermanagement. Het derde boek In het land van Flanders synergy schetst de demografische en maatschappelijke context waarin het overheidsbeleid gestalte moet krijgen.

ISBN: 978 90 333 7043 1

Keywords: