WIN - Workplaces of the future

Dit rapport is het resultaat van een seminar over de vooruitzichten met betrekking tot werkplekken in de toekomst (FAS Stockholm, februari 2008). Dit seminar betrof een breed scala aan presentaties en discussies. Het rapport bestaat uit twee delen: een samenvatting van de presentaties en discussies met conclusies betreffende de toekomstige werkplekken in Zweden en Europa en de aan de deelnemers voorgelegde onderzoeken ter achtergrondinformatie.

Aanpak

Onderwerpen van discussie

·

Wat wordt verstaan onder ‘Vooruitzicht’

·

Europese perspectieven

·

Finse perspectieven

·

Duitse perspectieven

·

Italiaanse perspectieven

·

Sociale partners en toekomstige taken

·

Duurzame systemen voor werksystemen in de toekomst

Achtergrond onderzoeken

·

P. Docherty, M. Kira & A.B. Rami Shani; Social Sustainability in Work Systems

·

P. Totterdill; The Social Partner and Future Work

·

J. Howaldt & H. Jacobsen; National Report: Germany

·

J. Rantala & M. Luotamo; New tehnologies and risks: Probing new risks in the work environment by the Argument Delphi method

·

J. Jari Kaivo-oja; Foresight Systems and Key Activities at National and Regional Levels in Finland: Developing Foresight Systems and Better Future of Work Places in Europe

Zie voor het volledige artikel Workplaces of the future van C. Hakansta en K. Abrahamsson (2008) de bijlagen. Hier is tevens meer informatie over WORK-IN-NET te vinden.

OVER WORK-IN-NET

De WORK-IN-NET Coordination Action (CA) heeft als doel het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over nationale activiteiten op het gebied van innovatie. Door de kwaliteit van werk te verbeteren en meer in te spelen op de creativiteit van de medewerkers kan Europa meekomen met de eisen die gesteld worden aan de hedendaagse economie. De informatie wordt gedeeld met andere lidstaten van de Europese Unie waar sociale innovatie nog te weinig op de agenda staat. WORK-IN-NET wil hiermee de economische en sociale verschillen tussen de landen verkleinen.