WIN - Work-oriented Innovation in Greece

Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek uit 2006, uitgevoerd door DEMOKRITOS en General Secretariat for Science and Technology Griekenland. Dit rapport biedt een begrijpelijk inzicht in de bestaande situatie betreffende de werkomstandigheden en innovatie in Griekenland. Er is geprobeerd duidelijk in beeld te krijgen welke onderzoeksprogramma’s en praktijkvoorbeelden een duidelijke steun kunnen bieden aan zowel werknemers als werkgevers.

In dit rapport worden de volgende onderwerpen besproken:

·

Werkomstandigheden in Griekenland

Een overzicht van de instituten die initiatieven op het gebied van verbeteringen op de werkvloer ondersteunen

Initiatieven / best practices

·

De prioriteiten van de Griekse overheid om de huidige situatie van werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden te verbeteren; doelstellingen en bijdragen.

·

Het rapport van Institute of Labour of the Greek General Confederation of Labour (INE-GSEE) en de Confederation of Public Servants (ADEDY) over hun strategie gericht op concurrentievermogen door de ontwikkeling van een nieuw model voor sociale innovatie.

·

Statistieken op het gebied van gezond en veilig werken in Griekenland

·

Overzicht van onderzoeken die zijn gedaan onder de werkomstandigheden in Griekenland

Zie voor het volledige artikel Work-oriented Innovation in Greece van P. Christopoulou en C. Makropoulos (2007) de bijlagen. Hier is tevens meer informatie over WORK-IN-NET te vinden.

OVER WORK-IN-NET

De WORK-IN-NET Coordination Action (CA) heeft als doel het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over nationale activiteiten op het gebied van innovatie. Door de kwaliteit van werk te verbeteren en meer in te spelen op de creativiteit van de medewerkers kan Europa meekomen met de eisen die gesteld worden aan de hedendaagse economie. De informatie wordt gedeeld met andere lidstaten van de Europese Unie waar sociale innovatie nog te weinig op de agenda staat. WORK-IN-NET wil hiermee de economische en sociale verschillen tussen de landen verkleinen.