WIN - Why take the highroad of innovation

Dit rapport bespreekt de belangrijkste elementen van werkgeoriënteerde innovatie strategieën. Nationale en regionale voorstanders van werkplaatsontwikkeling in Europa zijn bezig geweest met het opbouwen van institutionele aaneenschakelingen tussen nog versplinterde nationale en regionale activiteiten. Deze ontwikkelingen maken deel uit van een werkgeoriënteerde innovatiestrategie.

Deze achtergrondanalyse wil projectintegratie verbreden door de randvoorwaarden van sociale innovatie te schetsen, de voorwaarden te bespreken voor een Europees model voor innovatie en door de economische en politieke uitdagingen van deze strategie onder de loep te nemen.

.

Dit rapport bespreek achtereenvolgens:

Sociale innovatie in Europa: framework en randvoorwaarden

·

Verschillen tussen Europese landen op het gebied van sociale innovatie

·

Voorbeelden van programma’s binnen verschillende landen

·

Initiatieven voor werkorganisaties in de EU

·

Framework voor innovatiestrategieën

·

Politieke context

·

Rol van sociale partners

·

Belang van gedegen onderzoek

Een Europees model voor groei door innovatie

·

Rol van HR voor het verbeteren van de kwaliteit van werken, innovatiepotentie van het personeel en arbeidsproductiviteit

·

Belang van het creëren van een bedrijfscultuur waarin sociale innovatie kan leven

·

Belang van onderzoek en taken voor WIN

Economische en politieke uitdagingen

·

Productiviteitsparadox en alternatieve benaderingen van beleid

·

Maatschappelijk welzijn versus globale kostenconcurrentie met toenemende armoede

·

Innovatiebeleid en werkgelegenheid binnen nieuwe bedrijfstakken

Zie voor het volledige artikel Why take the highroad of innovation – Work-oriented innovation strategies in Europe van P. Oehlke, C.H. Riegler, D. Wuppermann en C. Zettel (2007) de bijlagen. Hier is tevens meer informatie over WORK-IN-NET te vinden.

OVER WORK-IN-NET

De WORK-IN-NET Coordination Action (CA) heeft als doel het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over nationale activiteiten op het gebied van innovatie. Door de kwaliteit van werk te verbeteren en meer in te spelen op de creativiteit van de medewerkers kan Europa meekomen met de eisen die gesteld worden aan de hedendaagse economie. De informatie wordt gedeeld met andere lidstaten van de Europese Unie waar sociale innovatie nog te weinig op de agenda staat. WORK-IN-NET wil hiermee de economische en sociale verschillen tussen de landen verkleinen.