WIN - Towards a work-oriented strategy in Europe

Sociale innovatie leidt tot betere prestaties en betere diensten. Innovatieve processen worden dan ook gestimuleerd, waardoor prestaties en diensten verbeteren en er meer aandacht is voor het wensen van het individu en het milieu. De relatie tussen een hoge kwaliteit van werken, het behalen van het innovatieve potentieel en het creëren van kansen voor werknemers zal helemaal een vlucht nemen wanneer hier nog meer aandacht aan wordt gegeven door organisaties en de politiek.

Doel

Dit Joint Guiding Paper wil integratie verbeteren door de resultaten en geplande activiteiten rondom de ontwikkeling van een Europees model voor innovatie ter discussie te stellen. Deze integratie is onderdeel van de agenda van WORK-IN-NET. De leden van deze organisatie hebben de koers bepaald voor innovatie. Deze koers laten integreren met Europese programma’s is één van de belangrijkste punten.

Aanpak

WORK-IN-NET biedt hierbij onder meer de volgende handvatten:

·

Communicatie en samenwerking met nationale leiders die gesteund worden door een gezamenlijk aanbod van instrumenten, workshops en uitwisseling van personeel

·

Evaluatieoefeningen voor het management om de leerprocessen van medewerkers verder te stimuleren

·

Strategie ontwikkelen om internationale samenwerkingsverbanden te genereren

·

Een balans vinden tussen het toenemende innovatiepotentieel van organisaties en de te behalen winst

·

Het internationale belang van innovatie duidelijk maken in de politiek

·

De kwaliteit van werken continue verbeteren het belang van slimmer werken duidelijk maken aan de gemeenschap

·

Innovatieve acties plannen die het perspectief van bedrijven verbreden

·

Netwerken voor kennisdeling opzetten tussen grote en kleine organisaties

Zie voor het volledige artikel Towards a work-oriented strategy in Europe van WORK-IN-NET Consortium (2007) de bijlagen. Hier is tevens meer informatie over WORK-IN-NET te vinden.

OVER WORK-IN-NET

De WORK-IN-NET Coordination Action (CA) heeft als doel het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over nationale activiteiten op het gebied van innovatie. Door de kwaliteit van werk te verbeteren en meer in te spelen op de creativiteit van de medewerkers kan Europa meekomen met de eisen die gesteld worden aan de hedendaagse economie. De informatie wordt gedeeld met andere lidstaten van de Europese Unie waar sociale innovatie nog te weinig op de agenda staat. WORK-IN-NET wil hiermee de economische en sociale verschillen tussen de landen verkleinen.