WIN - Report on regional research programmes on work and labour innovation

Dit rapport is gebaseerd op de uitkomsten van de eerste regionale workshop van het WORK-IN-NET project in Bologna, Italië in 2005. Het rapport geeft een overzicht van de discussies uit de workshop over regionale onderzoeksprogramma’s. Het doel van deze bijeenkomst was de uitwisseling van informatie en praktijkvoorbeelden op het gebied van bestaande onderzoeksprogramma’s en sociale innovatie.

De workshop bestond uit de presentatie van drie casestudies en een interactieve discussie over verschillende onderwerpen. De casestudies betroffen 1) de structuur van de onderzoeksprogramma’s naar werk door de Ministry of Labour van Emilia-Romagna, Italië, 2) de analyse van het Noorse regionale project The development coalition Hordaland and Rogoland en 3) een voorbeeld van samenwerking tussen de staat en de regio in Duitsland.

De belangrijkste discussiepunten worden verder besproken in dit rapport. Hierbij ligt de focus op:

·

Definitie van het begrip ‘regionaal niveau’

·

Strategische doelen van regionale onderzoeksprogramma’s

·

Regionale onderzoeksprogramma’s en de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden

·

Implementatie, monitoring en het evaluatieproces

·

Bronnen en fondsenwerving

Zie voor het volledige rapport Report on regional research programmes on work and labour innovation (2005) van D. Dazzi, M. Hancock & V. Telljohann de bijlagen. Hier is tevens meer informatie over WORK-IN-NET te vinden.

OVER WORK-IN-NET

De WORK-IN-NET Coordination Action (CA) heeft als doel het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over nationale activiteiten op het gebied van innovatie. Door de kwaliteit van werk te verbeteren en meer in te spelen op de creativiteit van de medewerkers kan Europa meekomen met de eisen die gesteld worden aan de hedendaagse economie. De informatie wordt gedeeld met andere lidstaten van de Europese Unie waar sociale innovatie nog te weinig op de agenda staat. WORK-IN-NET wil hiermee de economische en sociale verschillen tussen de landen verkleinen.