WIN - European programmes on work and labour innovation - a benchmarking approach

Dit rapport bespreekt de belangrijkste bevindingen van de benchmarking oefening met verschillende programmas die in 2005 is uitgevoerd als onderdeel van het WORK-IN-NET project ‘Labour and innovation: work-oriented innovations – a key to better employment, cohesion and competitiveness in a knowledge-intensive society’.

Doel

Het belangrijkste doel van deze eerste kennismaking tussen de WORK-IN-NET experts was het uitwisselen van informatie en praktijkvoorbeelden gerelateerd aan innovatieprojecten en richtte zich specifiek op de activiteiten op het gebied van research & development (R&D), eerdere programmas en fondsen gericht op innovatie.

De gedachte achter deze workshop was niet om sterke en zwakke punten van landen en organisaties boven tafel te krijgen maar om te leren van elkaar, succesvolle praktijkvoorbeelden te kunnen identificeren en manier vinden om deze praktijken op de Europese politieke agenda te krijgen.

Aanpak

De eerste stap in het benchmarking proces betrof het verzamelen van informatie over de R&D-activiteiten van de deelnemers – 23 personen uit zes verschillende Europese landen – met behulp van een vragenlijst: Naschold’s Best Practice Model for National Workplace Developmentstrategies. De vergaarde informatie werd voorafgaand aan de workshop naar de deelnemers verstuurd. Deze informatie maakte verschillen tussen de deelnemende partijen goed zichtbaar en diende als input voor de discussies tijdens de workshop zelf.

Resultaten

Acht verschillende Europese programmas zijn vergeleken op de volgende punten:

·

Politieke context

·

Internationale oriëntatie

·

Participatie projectactiviteiten

·

Educatie en training

·

Netwerken

·

Interne mogelijkheden (tijd, financiën, staf)

Zie voor het volledige artikel European programmes on work and labour innovation van T. Alasoini, T. Hanhike, M. Lahtonen en E. Ramstad (2005) de bijlagen. Hier is tevens meer informatie over WORK-IN-NET te vinden.

OVER WORK-IN-NET

De WORK-IN-NET Coordination Action (CA) heeft als doel het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over nationale activiteiten op het gebied van innovatie. Door de kwaliteit van werk te verbeteren en meer in te spelen op de creativiteit van de medewerkers kan Europa meekomen met de eisen die gesteld worden aan de hedendaagse economie. De informatie wordt gedeeld met andere lidstaten van de Europese Unie waar sociale innovatie nog te weinig op de agenda staat. WORK-IN-NET wil hiermee de economische en sociale verschillen tussen de landen verkleinen.