WIN - European programmes and activities on work-oriented innovation

Dit rapport geeft een overzicht van de activiteiten en programma’s op het gebied van innovatie van de landen die zijn aangesloten bij WORK-IN-NET.

Finland

·

Finnish Workplace Development Programme (TYKESFWDP) at the Ministry of Labour

·

Finnish Work Environment Fund – Työsuojelurahasto

Duitsland

·

Project Management Organisation at DLR of the Federal Ministry of Education and Research Development of work and services (PT-DLR)

·

Innovative employment promotion company GmbH (G.I.B)

Griekenland

·

The General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Development (GSRT)

Italië

·

Government Emilia Romagna

·

Institute for Labour Foundationan (IpL)

Noorwegen

·

The Research Council of Norway

Polen

·

Ministry of Scientific Research and Information Technology (MSRIT)

Zweden

·

Swedish Council for Working Life and Social Research (FAS)

·

Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA)

Zie voor het volledige rapport European Programmes and Activities on Work-oriented Innovation van C. Zettel (2005) de bijlagen. Hier is tevens meer informatie over WORK-IN-NET te vinden.

OVER WORK-IN-NET

De WORK-IN-NET Coordination Action (CA) heeft als doel het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over nationale activiteiten op het gebied van innovatie. Door de kwaliteit van werk te verbeteren en meer in te spelen op de creativiteit van de medewerkers kan Europa meekomen met de eisen die gesteld worden aan de hedendaagse economie. De informatie wordt gedeeld met andere lidstaten van de Europese Unie waar sociale innovatie nog te weinig op de agenda staat. WORK-IN-NET wil hiermee de economische en sociale verschillen tussen de landen verkleinen.