WIN - Benchmarking of different R&D approaches in different workplace contexts

Dit rapport is het eerste deel van taak 6.4 van het WORK-IN-NET project. Het beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de eerste workshop in Helsinki, 2006. De focus van deze workshop lag op ontwikkelingsmethodes van verschillende deelnemende landen. In dit rapport wordt een overzicht, vergelijking en evaluatie gegeven van deze methodes.

Doelen:

·

Kennis en begrip bevorderen op het gebied van ontwikkelingsprogramma’s onder de verschillende deelnemende landen;

·

Het laten ontstaan van nieuwe ideeën voor verbetering en ontwikkeling;

·

Het verbreden van de database van WORk-IN-NET;

·

Het verzamelen van succesvolle praktijkvoorbeelden om de discussie tussen Europese, nationale en regionale beleidsmakers te bevorderen.

Dit rapport bespreekt achtereenvolgens de volgende onderdelen:

Doel en implementatie van de benchmark-oefening

Vergelijking van de verschillende ontwikkelingsprogramma’s

Zie voor het volledige rapport Benchmarking of different R&D approaches in different workplace contexts (2006) van T. Alasoini, T. Hanhike en E. Ramstad de bijlagen. Hier is tevens meer informatie over WORK-IN-NET te vinden.

OVER WORK-IN-NET

De WORK-IN-NET Coordination Action (CA) heeft als doel het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over nationale activiteiten op het gebied van innovatie. Door de kwaliteit van werk te verbeteren en meer in te spelen op de creativiteit van de medewerkers kan Europa meekomen met de eisen die gesteld worden aan de hedendaagse economie. De informatie wordt gedeeld met andere lidstaten van de Europese Unie waar sociale innovatie nog te weinig op de agenda staat. WORK-IN-NET wil hiermee de economische en sociale verschillen tussen de landen verkleinen.