Wiki zelfsturende teams

2017 – Omdat veel organisaties experimenteren met zelfsturende teams besteedt de nieuwsbrief: nieuworganiseren.nu aandacht aan de vraag ‘Wat zijn zelfsturende teams precies en waarom zou je ermee aan de slag gaan?’ 

Wat zijn zelfsturende teams?

Een zelfsturend team is een groep medewerkers zonder direct leidinggevende die werken aan een bepaalde taak en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van gestelde doelen.

De term ‘autonome teams’ wordt ook vaak gebruikt, maar is niet helemaal adequaat omdat het team altijd moet afstemmen met overige onderdelen van en teams in de organisatie en over de gezamenlijke doelstellingen.  

Waarom zou je ermee aan de slag gaan?

Medewerkers functioneren beter wanneer zij meer regelruimte hebben. Bovendien besparen zelfsturende teams op coördinatiekosten door managers en afstemmingsproblemen tussen afdelingen. 

Referentie

De basis voor zelfsturende teams lag in de sociotechniek (https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociotechniek).

Goede voorbeelden van organisaties waar zelfsturende teams werken zijn: Buurtzorg Nl en Hollands Kroon.

Zie voor het volledige artikel: https://www.nieuworganiseren.nu/toolbox/wiki/wiki-zelfsturende-teams/