Why do employees participate in innovation?

Skills and organisational design issues and the ongoing technological Transformation

2021 – Er is een actuele en groeiende literatuur over de gevolgen van de voortgaande technologische transformatie op vaardigheden (skills). Meestal wordt technologische vooruitgang in deze literatuur als een exogene schok beschouwd die de relatieve vraag naar arbeid met verschillende vaardigheden beïnvloedt. In dit paper kiezen de auteurs als uitgangspunt dat de technologische transformatie het resultaat is van organisatorische keuzes. Daarom staat literatuur centraal die handelt over wat er stroomopwaarts in plaats van stroomafwaarts gebeurt in het innovatieproces. Het gaat in dit paper met name over hoe organisaties profiteren van nieuwe technologische mogelijkheden om hun organisatie-design te hervormen, hoe ze werkomgevingen creëren die innovatief werkgedrag bevorderen en waarom werknemers hun krachten inzetten door deel te nemen aan innovatie.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Organisatorische transformatie in het digitale tijdperk.

2.1 Digitale technologieën en organisatiestructuren

2.1.1 Productieve complementariteit en gedecentraliseerde vormen van werk

2.1.2 Ambigue trend naar gedecentraliseerde structuren

2.2 Digitale technologieën en werkstijlen

2.2.1 Empowerment van medewerkers en digitale werkstijlen

2.2.2 Een paradoxale trend in autonomie

  1. Adaptieve organisatievorm en innovatief werkgedrag

3.1 Trade-offs in het ontwerp van adaptieve organisatievormen

3.1.1 Ambidextere organisatieontwerpen

3.1.2 Digitalisering als gamechanger voor het ontwerpen van adaptieve organisatievormen?

3.2 Beheersing van de participatie voor organisatieverandering en innovatie

3.2.1 Duurzame en betekenisvolle organisatieverandering

3.2.2 Innovatie op de werkplek en innovatief werkgedrag

Bibliografie

 

Referentie

Nathalie Greenan, Silvia Napolitano: ‘Why do employees participate in innovation?

Skills and organisational design issues and the ongoing technological Transformation’

Document de travail W 206, le cnam ceet.fr Juin 2021