Werknemersaandeelhouderschap in Nederland

https://www.vangorcum.nl/images/boeken/9789023245308.gifKaarsemaker, E.
Werknemersaandeelhouderschap in Nederland – Eindreportage voor de opdrachtgevers

Van Gorcum, 2009
ISBN-nummer: 978 90 232 45 30 8
116 pagina’s

De rol van werknemers in bedrijven verandert met de tijden. Werknemers zijn hoger opgeleid, minder afhankelijk, mondiger en ongrijpbaarder voor bedrijven door het toegenomen belang van kennis en informatie. Tegelijkertijd opereren bedrijven in complexere en steeds minder voorspelbare markten. Dit betekent dat werknemers meer vrije ruimte hebben voor hun handelen. Maar gebruiken werknemers deze toegenomen vrije ruimte ook in het belang van het bedrijf? Weten ze wel wat de strategische doelstellingen van het bedrijf zijn? En meer in het algemeen: slagen bedrijven er in om werknemers uit te dagen en prettig te laten werken? In het licht van deze vragen valt vooral op dat het personeelsbeleid van veel bedrijven in de loop van de tijd relatief weinig veranderd is en dus achterblijft bij deze ontwikkelingen.

Werknemersaandeelhouderschap is in meerdere opzichten een gepast instrument. Door werknemersaandeelhouderschap raken werknemers op een andere manier betrokken bij het bedrijf. De gevolgen hiervan worden in het boek beschreven. Allereerst wordt dieper ingegaan op het fenomeen werknemersaandeelhouderschap. Vervolgens wordt een onderzoek naar werknemersaandeelhouderschap bij bedrijven in Nederland beschreven. Tenslotte passeren diverse praktijkvoorbeelden de revue.

In Nederland is werknemersaandeelhouderschap nog een betrekkelijk onbekend verschijnsel. Er is dan ook nog relatief weinig over bekend, vooral ook over werknemersaandeelhouderschap in de Nederlandse context. Dit boek vult derhalve een leemte.