Werkklimaat helpt Nederland verder

Werkplezier leidt niet automatisch tot goede financiële prestaties en innovatiekracht.

Een goed werkklimaat hangt samen met het succes van organisaties. Dit onderzoek van Hay Group in samenwerking met de TU Eindhoven laat zien welke specifieke klimaatdimensies effect hebben op verschillende elementen van organisatiesucces.

Het Hay Group Werkklimaat Survey 2008 is het eerste onderzoek naar het Nederlandse werkklimaat.

Doelstelling + Aanpak

Met dit onderzoek onder 600 respondenten uit 110 verschillende organisaties, is getracht aanknopingspunten te vinden ter verbetering van het Nederlandse werkklimaat.

Succes binnen organisaties bestaat in dit onderzoek uit drie elementen: Werkplezier, Financiële Prestaties en Innovatie. Omdat verschillende klimaatdimensies effect hebben op verschillende elementen van organisatiesucces, is er in dit onderzoek gemeten met twaalf dimensies: Welzijn, Cohesie, Flexibiliteit, Ruimte Tot Reflectie, Uitdaging, Externe Focus, Duidelijkheid, Efficiency, Feedback, Beloning & Erkenning, Regels & Procedures en Routines.

Resultaten

Een beter werkklimaat leidt over de hele linie tot betere resultaten: meer werkplezier, betere financiële prestaties en meer innovatie. Tevens hebben succesvolle organisaties de grootste voorsprong op de dimensies Externe Focus, Duidelijkheid, Flexibiliteit en Beloning & Erkenning. Ook is er in deze organisaties meer Ruimte tot Reflectie.

Financiële Prestaties en Innovatiekracht hangen maar in beperkte mate met elkaar samen. Met andere woorden: een innovatieve organisatie is nog niet direct een organisatie met hoge financiële prestaties. Externe focus is voor Innovatie belangrijk: Nederland kijkt te weinig naar buiten. Duidelijkheid is het meest belangrijk voor financiële prestaties. Cohesie en Welzijn zijn samen met Uitdaging belangrijke voorspellers voor het werkplezier in organisaties. Werkplezier alleen is echter niet zaligmakend.

Een goed werkklimaat is cruciaal voor het succes van Nederlandse organisaties. De uitdaging voor organisaties is om te werken aan het werkklimaat in de volle breedte. Een eenzijdige focus op Werkplezier (dimensies Cohesie en Welzijn) is een noodzakelijke voorwaarde om talent binnen te krijgen en een aantrekkelijke werkgever te zijn. Maar dit is niet voldoende. Om dit talent te benutten moet er een balans gezocht worden tussen een werkklimaat dat gericht is op Financiële Prestaties en een dat zich richt op Innovatie.

Zie de bijlage voor het volledige artikel ‘Werkklimaat. Plezierige werksfeer is belangrijk, maar de rest komt niet vanzelf’ van Harm van Vijfeiken en Hein Wendt van Hay Group, 2008.