Werkgevers Enquête Arbeid 2019. Resultaten in vogelvlucht

Werkgevers Enquête Arbeid 2019. Resultaten in vogelvlucht

2020 – Dit is de eerste editie van WEA 2019 Resultaten in vogelvlucht. Deze TNO publicatie beschrijft de uitkomsten van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2019.

De WEA is gebaseerd op een tweejaarlijkse representatieve steekproef van ongeveer 4500 werkgevers in Nederland.

De WEA uitvraag 2019 vond plaats in het najaar en de winter van 2019, nog net voordat de Covid-19 crisis begon. Een deel van de resultaten is daardoor achterhaald. De onderzoekers stellen vast dat door de crisis veel organisaties afscheid nemen van hun flexibele schil. Met als gevolg dat meer activiteit en inspanning gevraagd zal worden van de overblijvende vaste kern. Bovendien komt er meer nadruk op interne flexibilisering en duurzame inzetbaarheid.
In deze ‘Resultaten in vogelvlucht’ worden de resultaten in drie hoofdstukken gepresenteerd:

  1. Werving, inzet en organisatie van arbeid en daarmee behaalde prestaties door bedrijven en instellingen. In dit hoofdstuk komen onder andere Flexibilisering en motieven voor flexibilisering en interne flexibilisering aan bod alsmede discriminatie en de aanstelling van kwetsbare groepen en stimuleringsregelingen gericht op doorwerken..
  2. Arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden binnen organisaties, waaronder training en scholing.
  3. Arbeidsrisico’s en gezond en veilig werken; met als thema’s onder andere: overleg en maatregelen arbo en verzuim, psychosociale risico’s, en begeleiding en terugkeer naar werk.

Referentie
Frans van der Zee, Liza van Dam, Nico Rozenkrantz, Werkgevers Enquête Arbeid 2019. Resultaten in vogelvlucht. TNO Innovation for life, mei 2020.
Zie ook: het persbericht WEA 2019 en Factsheet WEA 2019.
Alle genoemde publicaties zijn opgenomen als bijlage.

 

 

 

Thema’s: Flexibilisering, Arbeidsverhoudingen, Monitoring.

Sector: n.v.t.

Bron: onderzoeksrapport.