Werkende werkvormen van de cao wasstraat

2011 – De Cao wasstraat van het NCSI is een uniek en vernieuwend concept gebleken. Naast vernieuwingen in de inhoud, maken we in de Cao wasstraten ook gebruik van vernieuwende werkvormen. Deze creatieve werkvormen helpen deelnemers om op een andere manier naar vraagstukken te kijken en met elkaar in gesprek te gaan. In deze uitgave bundelde het NCSI effectief gebleken werkvormen van de Cao wasstraat.

Cao wasstraat
Middels vijf Cao wasstraten en twee visiedagen (Cao wasstraat in het kort) bij verschillende bedrijven en bedrijfstakken, heeft het NCSI stappen gezet naar het vernieuwen van het cao-proces en de cao-inhoud. Het uitgangspunt in de Cao wasstraat is dat de dialoog tussen werknemers en werkgevers niet start vanuit het paradigma van tegengestelde belangen, maar vanuit een gedeeld toekomstperspectief. De onderhandelaars worden in drie sessies begeleid om op zoek te gaan naar gezamenlijke cao-wensen. Er worden doelstellingen en randvoorwaarden geformuleerd en er wordt nagedacht over hoe de achterban meegenomen kan worden. Daarnaast wordt er ‘gegluurd bij de buren’: hoe zijn deze thema’s geregeld in andere cao’s en wat kunnen we daarvan leren? Aan het eind van de drie sessies hebben de cao-onderhandelaars de arbeidsvoorwaarden op één of twee thema’s gezamenlijk ingevuld. Deze thema’s hoeven in principe dus niet meer uit onderhandeld te worden. Niet alleen de cao gaat door de wasstraat, de onderhandelaars zelf ondergaan ook een wasbeurt om op een andere manier met elkaar en met de thema’s om te gaan.

Vernieuwende werkvormen
Inhoud en vorm gaan hand in hand. Naast vernieuwingen in de inhoud, maken de adviseur van de Cao wasstraten ook gebruik van vernieuwende werkvormen. Deze creatieve werkvormen helpen deelnemers om op een andere manier naar vraagstukken te kijken en met elkaar in gesprek te gaan. De werkvormen zijn met name ondersteunend en dienen ervoor om zaken naar boven te halen die in een normaal cao-onderhandelingsproces niet zo snel naar boven komen. In die zin sluit het gebruik van werkvormen aan bij het doel van de Cao wasstraat zelf: afstappen van het primaire onderhandelingsproces en samen het punt aan de horizon ontdekken en neerzetten.

Verwijzing
De publicatie Werkende werkvormen van de cao wasstraat (2011) is opgenomen als bijlage.

Keywords: Cao-vernieuwing & Arbeidsverhoudingen