Werken op afstand

2008 – Werken op afstand heeft de toekomst. Het biedt enorme mogelijkheden. Maar er zijn ook valkuilen. Dit boek biedt belangrijke inzichten voor wie van werken op afstand een succesvolle sociale innovatie wil maken. TNO beschrijft daarbij zowel de technische, als organisatorische en menselijke kanten van dit onderwerp. Wat betekent mobiel werken voor de optimale inzet van mensen? Hoe kun je virtuele teams aansturen? Daarnaast beschrijft het boek een zestal praktijkvoorbeelden over mobiel werken en virtuele teams.

Bevindingen

TNO ziet een aantal trends op het gebied van werken op afstand. De belangrijkste drijfveer voor mobiel werken en virtuele team is de beschikbaarheid van ICT. Daarnaast speelt de verdere standaardisering en automatisering van werkprocessen een belangrijke rol. De globalisering en toegang tot wereldwijde markten zijn stimulans voor virtuele samenwerking. Tenslotte zijn er ook sociaal-culturele drijfveren, zoals het doorbreken van de 9-tot-5 mentaliteit en het beperken van het aantal vlieguren.

Wat betekent dit voor organisaties die met mobiel werken en virtuele teams aan de slag zouden willen? Het antwoord ligt volgens TNO in de afstemming van de behoefte aan werken op afstand en het vermogen dat de organisatie bezit om te werken op afstand. Hetzelfde geldt overigens voor virtuele teams.

In het boekje worden een zestal praktijkvoorbeelden gegeven voor mobiel werken en virtuele teams. Het repeterende thema is ‘werken op afstand’, maar wordt in elk voorbeeld anders toegepast of ingevuld. De cases betreffen virtuele teams bij IBM, DALSA en Shell, en mobiel werken bij de Inspectie voor het Onderwijs, Politie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De publicatie wordt afgesloten met een aantal conclusies en succesfactoren. ICT zal de maatschappij diepgaand blijven beïnvloeden. Mobiel werken behoort in 86% van de organisaties in de zakelijke dienstverlening tot het normale werkproces. In andere sectoren neemt dit percentage toe. Flexibel werken en virtueel werken lijken hun toevlucht te nemen. Belangrijke aspecten die daarbij centraal staan zijn afstemming technologie en werkproces, aandacht voor de menselijke factor, en aandacht voor de aansturing van mobiele werknemers.

De publicatie Werken op afstand – virtuele teams en mobiel werken (2008) van M. den Hengst et al. is gratis te downloaden via https://www.tno.nl/content.cfm?context=markten&content=publicatie&laag1=52&laag2=1&item_id=406.

Keywords: slimmer werken, flexible organiseren