Werken en leren versmelten in de kennissamenleving

2009 – In een kennissamenleving krijgt het werk steeds meer kenmerken van leerprocessen. De klassieke tegenstellingen tussen theorie en praktijk en tussen denkers en doeners zullen verdwijnen. Daarom moeten leren en werken één worden. We hebben het in Nederland nog te vaak over kenniseconomie, terwijl we in feite leven in een kennissamenleving. Een samenleving waarin leren productief is en bijdraagt aan zowel de continue ontwikkeling van economieën als aan de kwaliteit en manier van samenleven. Een interview met hoogleraar prof. Joseph Kessels.

Het interview met Joseph Kessels Werken en leren versmelten in de kennissamenleving (2009) uit Professional 2/2009 is te vinden in de bijlagen.

Meer lezen? Zie de bijlagen voor het artikel Je kunt niet slim zijn tegen je zin (2008) van R. Hartgers uit BuildingInnovation augustus 2008.

Met dank aan: Kessels-Smit, the learning company

Keywords: slimmer werken, dynamisch managen