Wendbaar werken

 2010 – De omgeving waarin organisaties vandaag werken zijn ingrijpend gewijzigd. Of het nu gaat over een Vlaamse KMO, een multinationale industriële speler, een zorgorganisatie, een kennisbedrijf of een overheidsinstantie: de uitdaging is dezelfde.  Men moet voortdurend nieuwe diensten of producten neerzetten, in een goede prijs/kwaliteit verhouding en dit op een flexibele én duurzame manier.  Deze omgeving dwingt bedrijven om steeds sneller te innoveren, om creatiever te zijn.
 
Als men alle creativiteit wil aanboren moet men ook op een andere manier naar werknemers gaan kijken. Organisaties doen dat door werknemers actiever te betrekken, door hen meer autonomie te geven en beroep te doen op al hun talenten. Men realiseert op die manier een grotere betrokkenheid die nodig is om werknemers met goesting aan de slag te laten gaan en te houden.

Op dit ogenblik zitten we op een scharniermoment. Steeds meer organisaties gaan op zoek naar nieuwe organisatievormen die hen in staat stellen synergetisch te werken rond een beter bedrijfsresultaat én meer werkbare jobs. Flanders Synergy, een competentiepool, ondersteunt hen daarbij.

Op 17 maart 2010 – het eerste congres van Flanders Synergy- verzamelden meer dan 300 mensen zich. Mensen uit het bedrijfsleven, sociale partners, wetenschappers, veranderingsdeskundigen én beleidsmensen. Ze wisselden ervaringen en inzichten uit, ze zochten naar concrete handvaten en inspiratie. Ze legden op die manier de basis voor een enthousiaste brede beweging die naarstig zoekt naar nieuwe creatieve vormen van arbeidsorganisatie en bovenal bereid en overtuigd is dat je ze enkel vindt in een open dialoog met mekaar.

Dit boek bevat een hele reeks van inzichten en praktijkervaringen inzake innovatieve arbeidsorganisatie, gebaseerd op het eerste congres van Flanders Synergy.

ISBN-nummer 978- 90-760-2100-3

Keywords: Innovatie & innovatievermogen, Sociale innovatie