Wegvervoer en logistiek - Visie 2010

2009 – Transport en logistiek leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie met een werkgelegenheid van 600.000 banen en een toegevoegde waarde van 30 miljard euro per jaar. Binnen transport en logistiek staat de sector beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek voor een aantal grote uitdagingen richting 2015. De invoering van de 48-urige werkweek, verdere internationalisering van vervoerders en logistiek dienstverleners, de trend naar duurzaamheid, demografische ontwikkelingen en nieuwe initiatieven op het gebied van ketenregie bieden zowel kansen als bedreigingen. Inzicht in het toekomstperspectief is dan ook nodig om de toekomst van deze sector te kunnen garanderen.

De werkgeversorganisaties TLN, KNV en VVT en de vakbonden CNV en FNV hebben het initiatief genomen het toekomstperspectief in kaart te brengen. Onder leiding van twee daartoe aangestelde regisseurs, prof.dr.Chris Peeters en ir. Theo Bouwman, analyseerde het strategisch adviesbureau Policy Research Corporation met hulp van een aantal andere bureaus de belangrijkste aspecten van de sector beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek.

Dit boek is een weergave van de conclusies en nieuwe inzichten die zijn voortgekomen uit het onderzoek. Het reikt bouwstenen aan om te komen tot een duurzame toekomst van de sector.

ISBN: 978 90 12 58158 5

Keywords: Sociale innovatie