Wederkerig perspectiefmanagement (AWVN)

Werkgevers en werknemers komen steeds vaker tot afspraken waarbij werknemers zelf het initiatief nemen en keuzes maken – bijvoorbeeld op het gebied van inzetbaarheid. Gezien de maatschappelijke en economische ontwikkelingen is deze verschuiving onvermijdelijk. Het is de opmaat tot wederkerig perspectiefmanagement.

Waarom is dit sociale innovatie?

Werknemers willen steeds meer eigen verantwoordelijkheid dragen. Daarnaast staan ondernemingen onder druk om producten en diensten aan te passen aan snel veranderende omstandigheden. Om in business te blijven, doen zij een groot beroep op werknemers om nieuwe vaardigheden te verwerven en in de veranderingen mee te gaan.

Deze beleidsstrategie noemt men flexicurity: aandacht voor zowel de flexibiliteit van ondernemingen als de werkzekerheid van werknemers.

Aanpak

Deze ontwikkelingen hebben alleen kans van slagen als daaruit blijkt dat werkgevers en werknemers onderling op elkaar zijn aangewezen, bij elkaar betrokken zijn en zoveel mogelijk oog hebben voor wederzijdse belangen. Op deze manier kan er een zakelijk evenwicht tussen beide partijen ontstaan: wederkerig perspectiefmanagement.

Resultaten

De verschuiving naar meer eigen verantwoordelijkheid moet in de toekomst nog meer gestalte krijgen. Om te kunnen slagen is een gezamenlijk perspectief van groot belang. Wederkerig perspectiefmanagement benadrukt namelijk de gezamenlijke belangen die werkgevers en werknemers hebben. Dit belang dient in de arbeidsverhoudingen in de toekomst veel meer voorop te staan.

Zie voor het volledige artikel Naar een Zakelijk Evenwicht van G. de Bruin uit WerkGeven 5/2008 de bijlagen.

Dit artikel is gebaseerd op de nota Verschuivingen in arbeidsverhoudingen; op weg naar wederkerig perspectiefmanagement (2008) van het AWVN. Over deze nota is in de AWVN-netwerken gesproken. Leden van de netwerken is gevraagd of zij de geschetste ontwikkelingen herkennen. Klopt het beeld? De reacties van de leden zijn verwerkt in een eindpublicatie. Deze eindpublicatie Verschuivingen in arbeidsverhoudingen; op weg naar wederkerig perspectiefmanagement (2009) is tevens te vinden in de bijlagen.