Website Toekomstbestendig ondernemen

2019 – De website https://toekomstbestendigondernemen.com/  is ontwikkeld door: Windesheim, Modernworkx en TNO. De site presenteert flextools voor bedrijven om hun flexbehoefte en huidige maatregelen in kaart te brengen en keuzes te maken voor vernieuwing om ook in de toekomst flexibel te blijven. Ook enkele praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd. 

Flexdiagnose en Flexeffect
Twee tools die in het bijzonder worden uitgelicht zijn de Flexdiagnose en Flexeffect. De Flexdiagnose helpt om een betere balans te vinden tussen de eisen vanuit de markt en de flexibiliteit van het bedrijf en personeel. Flex effect helpt om de voor-en nadelen van mogelijke flexmaatregelen af te wegen.

Onderzoek
Wat op de site geboden wordt is gebaseerd op onderzoek, waaraan ook 11 bedrijven deelnamen. Het onderzoek wordt kort beschreven. Uitgangspunt is het model voor flexibiliteit: de Flexbalans; er moet een balans bereikt worden tussen de flexbehoefte en het flexvermogen van een bedrijf.
Ook komt er een flexstrategie uit het onderzoek, aangeduid als ‘FlexABC’. Die houdt in:
A dat eerst de Markt moet worden bezien: is dempen van de flexbehoefte mogelijk, zijn er afspraken met klanten te maken die daarbij helpen?
B. Het professionaliseren van processen, management en HR;
C. Personele flexibiliteit realiseren door een mix van maatregelen om pieken en dalen op te vangen. 

Cases
Vier cases presenteren zich in een video.
1.     Ansul, een onderhoud- en servicebedrijf voor veiligheid. Dit bedrijf wilde met deelname aan het onderzoek vooral aan het aspect Personeel van haar MVO (People) beleid aandacht besteden: beter, flexibeler en aantrekkelijker zijn voor werknemers. Daartoe bleek het nodig een segmentatie van de diversiteit in klanten aan te brengen wat het mede mogelijk maakte om monteurs een bredere functie te bieden: zij hebben nu ook een adviserende rol tijdens het onderhoud en de serviceverlening bij klanten.
2.     Vilton, dit bedrijflevert opleggingen, waterkeringen en akoestische systemen voor de Bouw. Hun doel is medewerkers zelf te kunnen opleiden. Ze hebben gezamenlijk een competentiematrix opgesteld. Dat gaf inzicht in hoe ze er voorstaan wat de competenties betreft en bewustwording. Ze waardeerden het dat ze in het onderzoek van andere bedrijven konden leren en andersom.
3.     Farm Dairy is een producent van dagverse zuivelproducten. Hun wens was de productie te stabiliseren en duurzame roosters te introduceren. Ze hebben een commissie gevormd van 10 medewerkers uit verschillende afdelingen en een enquête onder het personeel gehouden. Zo hebben ze draagvlak gecreëerd voor een overgang van een 3-  naar 5  ploegendienst. Dat geeft meer ruimte voor productwisselingen, op- en afschalen, onderhoud en ook voor volumegroei. Nu is het bedrijf beter voorbereid op de toekomst én neemt de werkdruk af en het rooster is beter voor het bioritme.
4.     Black Box logistics, verzorgt de logistiek voor 3e partijen, zowel Business to Customer als Business to Business. Zij hebben op het oog dat door samenwerking van bedrijven met onderwijs en overheid, de arbeidsmarkt beter gaat functioneren. Met Windesheim hebben ze hun knelpunten geïnventariseerd. Ze hebben de Flexbalans toegepast en de Competentiematrix ingevuld. Ze hebben zich de vragen gesteld: ‘Wat kan de organisatie?’ ‘Waar staan we als bedrijf en welke klanten zouden daar het beste bij passen?’ ‘Hoe kwalificeer je collega’s en breng je ze de juiste competenties bij?’ en ‘Hoe ga je met een flexibele schil om?’ 

Referentie
https://toekomstbestendigondernemen.com/ En zie het bijbehorende artikel:
Leede J. de, Drupsteen L., Schrijver E., Goudswaard A. Dag N., Weide J. van der, Verbiest S. (2019) ‘Labour flexibility practices in Dutch SMEs’. Personnel Review

Thema’s: Flexibel organiseren, Duurzame inzetbaarheid, Organisatieinrichting
Sector: n.v.t.
Bron: Multimedia, Cases