WeB Monitor

C4ob

2008 – Traditionele arbo-instrumenten (RI&E) en werknemersonderzoeken richten zich vooral op factoren die medewerkers als negatief en contraproductief ervaren en daarmee samenhangende gezondheids- en welzijnsproblematiek. De WeB (Werk en Beleving) monitor, gebaseerd op het JD-R basismodel, kijkt juist ook naar de aspecten waar uw medewerkers energie uit halen. Positieve elementen dus.

Aanpak

De WeBmonitor meet via een digitale vragenlijst de werkbeleving, zowel positief als negatief, van de medewerkers. Zij vullen online de vragenlijst in en krijgen direct daarna (‘real time’) persoonlijke feedback. De medewerkers zien meteen hun score in vergelijking met het benchmark. De werkgever ontvangt daarnaast een rapportage op groeps- en/of organisatieniveau. Deze geeft inzicht in alle positieve en negatieve factoren die van invloed zijn op het welbevinden en de prestatie van de medewerkers.

De WeBmonitor vormt een uitstekende aanvulling op uw strategisch HRM-beleid. Met de onderzoeksresultaten als basis kan de HR-afdeling ervoor zorgen dat alle medewerkers binnen de organisatie tot hun recht komen. Bij medewerkers met ongewenste scores kunnen gerichte interventies burnout en verzuim voorkomen. Scoren medewerkers daarentegen hoog op vitaliteit en motivatie, dan behoudt actief loopbaanbeleid hen binnen de organisatie.

Meer informatie is online te vinden via https://www.c4ob.nl/medewerkersonderzoek/demo

Keywords: dynamisch managen, slimmer werken