WEA 2010; Arbeidsbeleid in Nederlandse bedrijven en instellingen

2011 – De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een grootschalig onderzoek naar het arbeidsbeleid van ruim 5.000 bedrijven en instellingen in Nederland. De informatie is bedoeld voor beleidsmakers bij de overheid, bij werkgevers-, werknemers-, sectororganisaties en afzonderlijke bedrijven, voor de wetenschap en voor HRM- en Arboprofessionals. De WEA geeft niet alleen een algemeen beeld van de Nederlandse situatie, maar stelt sectoren en bedrijven ook in staat zich met elkaar te vergelijken. De WEA wordt mede gefinancierd door het Ministerie van SZW. De tweede meting van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2010 is door TNO afgerond.

Onderzoeksresultaten
Hierbij een greep uit de resultaten van het onderzoek:

 • Werkdruk is het meest genoemde arbeidsrisico (komt volgens 44% van de werkgevers voor)
 • ‘Het nieuwe werken’ wordt door ruim 1/3 van de organisaties toegepast, vooral bij de overheid (57%)
 • Eén op 3 werkgevers treft maatregelen voor langer doorwerken
 • Het ‘verouderen’ van kwalificaties komt vooral in de non-profit sectoren (bijna 30%) voor
 • Overheidswerkgevers melden vergeleken met andere bedrijfstakken het vaakst dat er sprake is van vacatures (41%)
 • Zakelijke en financiële dienstverlening doen het meest aan sociale innovatie

 

Inhoud van de WEA
In de WEA komen de volgende thema’s aan de orde:

 • arbeidsomstandigheden
 • arbeidsverhoudingen
 • arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties
 • sociale zekerheid
 • bedrijfsbeleid (innovatie, sociale innovatie, hiërarchie, flexibilisering, ICT-beleid)
 • personeelsbeleid (arbeidsmarktbeleid, sociaal ondernemerschap, kwalificaties, gezondheidsbeleid)

 

Deze informatie is te koppelen aan organisatiekenmerken (hoofdactiviteit, omvang, personeelsopbouw, jaar van oprichting, etc.) en bedrijfsresultaten (productiviteit, omzet en winst, ziekteverzuim).

Verwijzing
Een brochure met de belangrijkste bevindingen en de methodologische verantwoording is op te vragen via de website van TNO.

Keywords: sociale innovatie, Het Nieuwe Werken, Arbeidsverhoudingen