Waardevol Werk

2008 – Van arbeidskwaliteit naar sociale innovatie

Waardevol werk! Werken is nog steeds onze belangrijkste sociale activiteit. Werken zou waardevol moeten zijn; dat verdient onze aandacht. Werk voegt waarde toe aan de producten of diensten van de organisatie waar men werkt. Maar werk is ook waardevol voor de samenleving in het algemeen, werk is zinvol. En last but not least, werk zorgt ervoor dat je je kunt ontwikkelen en dat je gezond, fit en flexibel blijft. Het gaat om kwaliteit leveren en om kwaliteit van de arbeid. Maar hoe vul je kwaliteit van de arbeid verder in? En als je dat weet, hoe staat het dan met de arbeidskwaliteit in Nederland: lopen we nu voor of achter op de rest van Europa? Wat is de beste wijze waarop je binnen organisaties deze arbeidskwaliteit kunt verbeteren? En hoe combineer je dat met de doelstellingen van de organisaties en van de samenleving, zoals innovativiteit en productiviteit? Hoe realiseren we sociale innovatie?

Dit boek brengt zeventien bijdragen bij elkaar over kwaliteit van de arbeid en sociale innovatie. Een twintigtal Nederlandse en Belgische experts – ergonomen, sociologen, sociotechnici, organisatiedeskundigen – kijken zowel achteruit als vooruit. Ze geven een antwoord op de hierboven gestelde vragen. Zij maken duidelijk dat we in Nederland vooruitgang hebben geboekt, maar dat we nog stappen hebben te nemen: er zijn nieuwe arbeidsrisico’s, we maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die er zijn om te innoveren, het kost moeite om managers ervan te overtuigen meer aandacht te besteden aan arbeidskwaliteit. Daarom is de stap naar sociale innovatie nodig. Dit boek kan daarbij helpen en sociale innovatie stimuleren.

ISBN: 978 90 5931 156 5