Voys Telecom

2013 – Voys Telecom uit Groningen is een aanbieder van zakelijke telefonie, faxdiensten, nationale- en internationale servicenummers en regionale nummers in een groot aantal landen. Bij Voys werken thans 34 mensen. Voys gelooft dat telefonie anders en beter kan; dat je meer mag verwachten van je telecomaanbieder: inzicht in je belgedrag, advies op maat en een oplossing die het bedrijf van de klant overal en altijd optimaal bereikbaar maakt.   

Sociale innovatie
Voys is georganiseerd naar het ‘Voysmodel’, een social-businessmodel.  Dit model wordt gekenmerkt door: rollen in plaats van functies en het ontbreken van managers.
Functies bakenen een aantal taken af die tot die ene functie behoren. Daarnaast kun je in die gedachte maar één taak tegelijk uitvoeren. Het aannemen van een rol daarentegen zorgt ervoor dat je dagelijkse taken continu kunnen veranderen. Bij Voys worden de mensen gestimuleerd om dit ook zoveel mogelijk te doen. Voor alle rollen zijn competenties verwoord.
Er is bij Voys veel aandacht voor social media en hoe technische middelen de doelen en kernwaarden van het bedrijf en de medewerkers kunnen ondersteunen. Medewerkers bepalen zelf met welke apparatuur ze willen werken. Managers zijn niet nodig om medewerkers en werkprocessen aan te sturen, binnen kaders te houden of op de gewenste output te richten. De volgende kernwaarden zijn richtinggevend: eerlijk, transparant, servicegericht, ontwikkelen voor en met de klant en persoonlijke groei voor de medewerkers,. Alle medewerkers kunnen een project starten. De werkwijze, procedures en systemen bij het starten en uitvoeren van projecten en HR processen zijn beschreven in een Handboek. Er is geen enkele reden waarom een manager deze kaders zou moeten aangeven. Iedereen kan deze richtlijnen oppakken en wijzigen als deze verbetering behoeven.

Nieuwe medewerkers worden aangenomen in een open proces. Collega’s beslissen met elkaar of iemand past. Ook weggaan is een transparant proces; want de regel is dat je niet langer dan vijf jaar bij Voys werkt, tenzij het nog steeds bij je loopbaanmissie past.

Medewerkers hebben een methode ontwikkeld om samen beslissingen te nemen over het inschalen, belonen, functioneren en beoordelen van medewerkers. De medewerker beoordeelt zichzelf jaarlijks; het zelf opgestelde beoordelingsdocument is het uitgangspunt voor het beoordelingsgesprek met collega’s. Er is ook een functioneringsgesprek; daarvoor wordt informatie verzameld bij collega’s. Het resultaat is een ontwikkelings- of opleidingsplan. Zo wordt regelmatig geëvalueerd en feedback gegeven, afgezien van de dagelijkse directe terugkoppeling door collega’s onderling tijdens het werk.

Aanpak
Bij Voys werkt men vanuit een uitgesproken missie en visie op organiseren.  De daarvan afgeleide kernwaarden geven ook richting aan het dagelijks werk.
De missie is om de telecombranche te veranderen in een klantvriendelijke, behoeftegedreven branche. De visie op organiseren wordt omschreven als ‘Holacratie’: werken zonder  functies, managers en hierarchie en met als doelen persoonlijke groei, plezier en zinvolle waarde toevoegen.
Deze visie en kernwaarden hebben directeur en medewerkers geconcretiseerd in een Handboek, zodat iedereen zich zelf kan sturen en geen  verdere sturing en controle nodig heeft.
Voys besteedt ook veel aandacht aan andere bedrijven die op het gebied van het anders organiseren en sociale innovatie het goede voorbeeld geven, zoals: Buurtzorg Nl., Semco, Valve, Medium en Zappos. 

Resultaat
Het bedrijf behoort tot de snelstgroeiende technologische bedrijven van Europa en verdubbelt nog ieder jaar qua omzet. Ze staan in de top 3 van de snelstgroeiende bedrijven van Noord-Nederland. 

Referentie
Het bedrijf werd op de Energiedag 2013 van Syntens’ MKB Krachtcentrale uigeroepen tot een van de ‘slimste bedrijven van Nederland’. Het jury-rapport vindt u in de bijlage.
Zie ook de website van het bedrijf www.voys.nl  waarop de visie en werkwijze worden uiteengezet in te downloaden artikelen. 
Update 26 maart 2015: https://www.nieuworganiseren.nu/cases/voys-telecom-bedrijf-als-vehicle/