Voorbij het Boiling Frog Syndroom

2007 – Werknemers en organisaties hebben baat bij drie dingen: ten eerste dat individuele werknemers en leidinggevenden veel meer aspecten van werk dan zij tot nu toe gewend zijn met elkaar uitruilen, zodat ze veel meer voor elkaar betekenen. Ten tweede dat ze veel meer dan nu over de grenzen van hun organisatie heen uitruilen. En ten derde dat werkgevers en werknemers op het collectieve niveau van de organisatie een goed raamwerk creeren waarbinnen werknemers en leidinggevenden veel kunnen uitruilen. Dit betoog wordt onderbouwd met theorie en onderzoek over belangen in arbeidsrelaties, prosociaal gedrag, psychologische contracten, en empowerment van werknemersonderhandelaars. Tot slot beschrijft de auteur hoe praktijk en wetenschap meer van elkaar kunnen leren.

Aukje Nauta is bijzonder hoogleraar Sociaal- en organisatie plychologische aspecten van prosociaal gedrag aan de Universiteit van Amsterdam, een leerstoel ingesteld vanwege de Van der Gaag Stichting. Daarnaast werkt zij als senior HR-consultant bij Randstad HR Solutions.

ISBN: 978 90 5629 508 0

Keyword: Arbeidsverhoudingen