Vivaldis Interim; Uitzendorganisatie van traditionele centraal geleide organisatie naar zelfsturende teams

2016 – Vivaldis Interim is een uitzendbureau met 25 kantoren in België. Er werken ca. 170 mensen. Zo’n zes jaar geleden sloot dit bedrijf zich aan bij het project Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) van Flandres Synergy (FS). Op een bijeenkomst vertelden twee managers over hun ervaringen; een verslag daarvan is opgenomen in het Leden Magazine van Flandres Synergy. Hieronder is dat artikel samengevat. 

De sociale innovatie

Een sterk centraal geleid familiebedrijf werd omgevormd tot een platte organisatie. Er zijn nog vijf managers over en de mensen werken in zelfsturende teams. De teams zijn gevormd rond de kernprocessen. De medewerkers vervullen ook diverse ondersteunende en regelende rollen. Een coach in elk team treedt op als moderator als er meningsverschillen zijn.  

Aanleiding

Er was geen directe aanleiding voor een verandering van de organisatie en het management gelegen in slechte prestaties of in verandering van de markt. Een nieuwe CEO vond de controle en de machtsuitoefening niet goed voelen. Zij en de HR manager zorgden er voor dat een goed toekomstbeeld als een ‘pull factor’ ging werken voor het personeel. 

Aanpak

In de aanpak is het IAO model van FS te herkennen. De eerste stap was de visie-ontwikkeling. Bij de tweede stap werden medewerkers en klanten in het proces betrokken. De derde stap was het analyseren van het primaire proces; daarbij werden teams gebouwd rond de kenprocessen.  

Resultaten

In het artikel worden geen resultaten vermeld. 

Lessons learned

Medewerkers moet goed van te voren verteld worden dat er in dit bedrijf weinig mogelijkheden zijn om verticaal te groeien, maar volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, horizontaal. 

Referentie

Vivaldis Interim, Case ‘Thank god, it’s Monday’ In Flandres Synergy Ledenmagazine – Nummer 7 – September 2016, pp. 9 – 11. Het artikel is als bijlage toegevoegd.