Vitrov

2013 – Vitrov in Vught  is een bouwkundig ingenieursbureau met een specialisatie in bestaande bouw. De dienstverlening gaat van bouwadvies tot en met bouwmanagement. Het bedrijf bewaakt het hele proces en ziet toe op de betrokkenheid van belanghebbenden.  Vitrov heeft  nu elf medewerkers. 

Sociale innovatie
De directeur/eigenaar Erik Damhuis wil bouwprocessen zichtbaar, open en transparant maken en zich richten op het toevoegen van waarde voor de gebruiker. Daarom moet de eigen organisatie ook die kenmerken hebben; het moet een ‘agile’ (alerte en beweeglijke) organisatie zijn, waar vakmanschap en open communicatie de basis vormen. Uitgangspunt is dat ieder individu zijn of haar sterke kanten heeft en inzet. De medewerkers werken als zelfsturend team. Het uiteindelijke doel is om zowel het individu als de organisatie te laten excelleren. 

Aanpak
Erik Damhuis is op 1 februari 2006 met Vitrov gestart om zijn eigen passie voor oude gebouwen en erfgoed te volgen en zijn visie op de bouwketen gestalte te geven: open,  transparant en gericht op het duurzaam gebruik.  Hij heeft een naam voor het bedrijf gekozen die hieraan uitdrukking geeft. Vitrov is afgeleid van Vitruvius de naam van een Romeinse bouwmeester die gebruik en beleving van een gebouw centraal stelde.

Voor de eigen werkorganisatie is die visie ook richtinggevend. In het dagelijks werk wordt ze toepasbaar gemaakt door het zogenaamde ‘scrummen’, een term uit rugbysport. De Vitrovianen staan elke ochtend van exact negen uur tot kwart over negen bij elkaar aan de scrumtafel. Ze beantwoorden dan telkens drie vragen aan elkaar, namelijk: wat heb je gisteren gedaan?, wat ga je vandaag doen? en wat houdt je tegen? Zo wordt ook in het arbeidsproces aan de kernwaarden openheid, transparantie en een kwetsbare houding invulling gegeven. 

Resultaat
Vitrov is een bedrijf waarin vakmanschap en open communicatie de basis vormen voor alle samenwerking en het excelleren van individuen en het bedrijf als geheel. Er is een cultuur ontstaan van leren en verbeteren. 

Referentie
Het bedrijf werd op de Energiedag 2013 van Syntens’ MKB Krachtcentrale uigeroepen tot een van de ‘slimste bedrijven van Nederland’. Het jury-rapport vindt u de bijlage.
Update 14 april 2015: https://www.nieuworganiseren.nu/cases/vitrov-revolutie-in-de-bouw/