Vitale Coalities en Regie in het Publieke Domein

2008 – De klassieke manier van organiseren en beleid maken (hierarchisch) is niet altijd toereikend. Aan het zogenaamde interactief bestuur (horizontaal openbaar bestuur) wordt daarom steeds meer inhoud gegeven; steeds meer beseffen bestuurders dat het bestuur van de publieke sector niet alleen door overheden, maar ook door besturen van scholen, woningcorporaties, ziekenhuizen en andere organisaties die publieke taken uitvoeren, wordt vormgegeven. Daarmee zijn uitvoering en daadwerkelijk resultaat nog niet gegarandeerd.

Op diverse plaatsen ontstaan vormen van daadkrachtige samenwerking tussen stadsbestuur, bewoners en instanties; dat worden dan ‘vitale coalities’ genoemd. Daarover gaat dit boekje. En in het verlengde daarvan het nieuwe toverwoord ‘regie’. Te pas en te onpas wordt met de ‘Regiefunctie van de overheid’ geschermd. In dit boekje gaat het om de vraag wat Regie feitelijk kan betekenen. Zonder wetenschappelijke pretenties of zendingsdrift, maar als Oefenwerk. Het boekje bestaat uit vingeroefeningen, pogingen om de dynamiek van het vormen van en vitale coalitie te begrijpen en te beschrijven. Dit boekje wil de gesprekken verder op gang brengen over coalities en overheidsregie.

Keywords: Externe samenwerking